De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 10 februari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg       Organist: dhr. M. Woning 
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied (staande): Psalm 145: 1 en 2 “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal”
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 894: 1, 2 en 4 “Wanneer ik zoek naar woorden” (NLB)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 462: 1 en 2 “Maak een vrolijk geluid voor de Heer” (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 6: 1 - 8 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 985: 1, 2 en 3 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 5: 1 - 11 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied van de maand; lied 531: 1 en 3 “Jezus, die langs het water liep” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 912: 1 (Allen), 3 (Vrouwen), 5 (Mannen) en 6 (Allen) “Neem mijn leven, laat het, Heer” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed

Zingen: Lied 13: 1, 2, 3, 4 en 5 “Onze Vader” (Hofstadbundel)
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. J. Hafkamp, Karkietweg 36 en bij mevr. P. van Heerde, van Roekelweg 65
 
Pannenkoekenrestaurant
Op vrijdag 8 maart a.s. is er weer een pannenkoekenfestijn in De Hofstad. Tussen 17.00-19.00 uur bent u van harte welkom om gezellig heerlijke pannenkoeken te komen eten in ons restaurant. Kosten: 1 ,25 euro per pannenkoek, 50 cent voor een glaasje drinken en 1 euro voor koffie en thee. Het afhalen van pannenkoeken is helaas niet mogelijk.
De opbrengst is bestemd voor Thomas & Cobi Roest die, na jaren van voorbereiding, begin dit jaar met hun zoontje Tim zijn uitgezonden naar Thailand. In Thailand kent minder dan 1% van de bevolking Jezus. Het is hun verlangen om Jezus meer bekend te maken.
Tot ziens op vrijdag 8 maart!
De voorbereidingsgroep,
Ans Lindeman, Gert Buitenhuis, Hanneke Visscher en Ria Kerst
 
(Groot)Ouders en kinderen activiteit
• Voor (Groot)Ouders en kinderen: een Bijbelverhaal samen beleven en samen eten!
• zaterdagmiddag 16 februari vanaf 15 uur en zondagochtend 17 februari 2019
• Voor kinderen van de basisschool.
• Voor de jongere kinderen is er oppas!
Zet u het vast in uw agenda?
Kunnen uw (klein)kinderen er ook vast op rekenen!

 

Voedselbank
Voor februari is als product van de maand gekozen voor blikken soep. U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats.
De (klanten van) de Voedselbank Zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand weer zoveel producten orden gedoneerd!
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Even bijpraten vanuit Team Activiteiten Pastoraat
Afgelopen zondag, 27 januari hebben een aantal gemeenteleden weer samen gegeten. Er was heerlijk gekookt door een aantal mensen – er is van gesmuld! Ook was het erg gezellig. Denkt u nu: dat samen eten wil ik ook wel! Op zondag 28 april om 17.30 uur is daar weer gelegenheid voor. Deze activiteit is voor iedereen – jong en oud – voor alleen gaanden, stellen, gezinnen: kortom iedereen is welkom! Komt u de volgende keer ook?
 
De eerstvolgende activiteit waar team activiteiten, samen met anderen, voor de organisatie zorgt is een bijzondere middag voor (klein)kinderen en (groot)ouders. Deze middag is op 16 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur. De kinderen van 0 – 4 jaar mogen spelen (we zorgen voor oppas) en de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan samen met hun (groot)ouders een Bijbelverhaal beleven middels Godley Play. Na afloop gaan we ook nog samen eten ( …….. wie houdt niet van eten wat begint met een P? ) om de middag gezellig met elkaar af te sluiten. U en jullie kunnen zich opgeven voor deze activiteit bij Ada Vis-ser (055-5423288) of Janneke Blaauw (055-5413558) of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
We zijn ook nog op zoek naar nog een persoon die op wil passen op zaterdag van 15 tot 17 uur: u/ je kunt zich aanmelden bij Ada of Janneke!
In de dienst van 17 februari zal de dienst ook in het teken staan van samen een Bijbelverhaal beleven. We hopen dan ook iets te laten zien van wat we op zaterdag met elkaar hebben beleefd. -Daarna drinken we koffie en limonade met elkaar, daar is nu elke zondag gelegenheid voor.
Het is de 3e zondag van de maand: dat betekent dat de organist ons graag laat mee genieten van een mini-orgelconcert!
 
Op eerste Paasdag willen we graag een oude traditie in ere herstellen: samen ontbijten. Te zijner tijd hoort u meer. Mogelijk ook eerst samen zingen op het Raadhuisplein: dat wordt vast wel weer georga-niseerd.
Hartelijke groet,
Team Activiteiten Pastoraat bestaande uit Inge Wouters, Lieke Sneek-Sharify, Ada Visser, Kees Vaartjes en Janneke Blaauw