De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 17 februari 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Thema: “Samen een Bijbelverhaal beleven”
 
Voorgangers: ds. Albert Roodenburg en drs. Cora Krispijn
Organist: Bert Riphagen
Koster:  Ruud Kelderman
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 288 “Goedemorgen, welkom allemaal” (2x) (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 84 “Ben je groot of ben je klein” (2x) (Hofstadbundel)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Deuteronomium 6: 4 - 9 (uit de NBV)
 
Schriftlezing en verkondiging
- Inleiding op het voorlezen van Lucas 10: 25 - 37
- Uitleg gang van zaken
-  . . . . .
- Enkele ervaringen van de zaterdagmiddag worden gedeeld
- We lezen opnieuw Lucas 10: 25 - 37
 
De muziekinstrumenten worden uitgedeeld aan de kinderen
Zingen: Lied “Als je veel liefde hebt voor elkaar”: 1, 2, 3 en 4 en het refrein
             (begeleiding met piano, melodie van Lied 83 uit de Hofstadbundel)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
We bidden staande het “Onze Vader” met gebaren (voor wie mee wil doen)
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(enkele kinderen helpen bij het collecteren)
 
Slotlied (staande): Lied 289: 1, 2 en 3 en het refrein “Heer, het licht van uw liefde schittert“(NLB)
                              (De kinderen kunnen opnieuw hun muziekinstrumenten gebruiken)    
                          
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 
Na afloop is er koffie, thee en limonade in de kerkzaal
                                                                         Aansluitend is er een miniconcert in de kerkzaal
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. H. Bronk en naar mevr. H. Gerrits
 
Pannenkoekenrestaurant
Op vrijdag 8 maart a.s. is er weer een pannenkoekenfestijn in De Hofstad. Tussen 17.00-19.00 uur bent u van harte welkom om gezellig heerlijke pannenkoeken te komen eten in ons restaurant. Kosten: 1 ,25 euro per pannenkoek, 50 cent voor een glaasje drinken en 1 euro voor koffie en thee. Het afhalen van pannenkoeken is helaas niet mogelijk.
De opbrengst is bestemd voor Thomas & Cobi Roest die, na jaren van voorbereiding, begin dit jaar met hun zoontje Tim zijn uitgezonden naar Thailand. In Thailand kent minder dan 1% van de bevolking Jezus. Het is hun verlangen om Jezus meer bekend te maken.
Tot ziens op vrijdag 8 maart!
De voorbereidingsgroep,
Ans Lindeman, Gert Buitenhuis, Hanneke Visscher en Ria Kerst
 
Expositie Kunst in de Hofstad
In de omloop boven de hal: expositie van schilderijen van Ariadne Leefoge uit Klarenbeek.
Deze expositie is te zien tot en met zondag 24 februari.
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand januari opnieuw is ge-kozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Even bijpraten vanuit Team Activiteiten Pastoraat
Afgelopen zondag, 27 januari hebben een aantal gemeenteleden weer samen gegeten. Er was heerlijk gekookt door een aantal mensen – er is van gesmuld! Ook was het erg gezellig. Denkt u nu: dat samen eten wil ik ook wel! Op zondag 28 april om 17.30 uur is daar weer gelegenheid voor. Deze activiteit is voor iedereen – jong en oud – voor alleen gaanden, stellen, gezinnen: kortom iedereen is welkom! Komt u de volgende keer ook?
 
De eerstvolgende activiteit waar team activiteiten, samen met anderen, voor de organisatie zorgt is een bijzondere middag voor (klein)kinderen en (groot)ouders. Deze middag is op 16 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur. De kinderen van 0 – 4 jaar mogen spelen (we zorgen voor oppas) en de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan samen met hun (groot)ouders een Bijbelverhaal beleven middels Godley Play. Na afloop gaan we ook nog samen eten ( …….. wie houdt niet van eten wat begint met een P? ) om de middag gezellig met elkaar af te sluiten. U en jullie kunnen zich opgeven voor deze activiteit bij Ada Visser (055-5423288) of Janneke Blaauw (055-5413558) of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
We zijn ook nog op zoek naar nog een persoon die op wil passen op zaterdag van 15 tot 17 uur: u/ je kunt zich aanmelden bij Ada of Janneke!
In de dienst van 17 februari zal de dienst ook in het teken staan van samen een Bijbelverhaal beleven. We hopen dan ook iets te laten zien van wat we op zaterdag met elkaar hebben beleefd. -Daarna drinken we koffie en limonade met elkaar, daar is nu elke zondag gelegenheid voor.
Het is de 3e zondag van de maand: dat betekent dat de organist ons graag laat mee genieten van een mini-orgelconcert!
 
Op eerste Paasdag willen we graag een oude traditie in ere herstellen: samen ontbijten. Te zijner tijd hoort u meer. Mogelijk ook eerst samen zingen op het Raadhuisplein: dat wordt vast wel weer georga-niseerd.
Hartelijke groet,
Team Activiteiten Pastoraat bestaande uit Inge Wouters, Lieke Sneek-Sharify, Ada Visser, Kees Vaartjes en Janneke Blaauw