De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 24 februari 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Ds. I.M. Pijpers-Hoogendoorn          Organist: Bert Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2 (NLB)
 
Onze Hulp
 
Drempelgebed
 
Zingen: Psalm 67: 3 (NLB)
 
Kyriegebed
 
Glorialied: Lied 868: 1 t/m 4 (NLB)
 
Groet
 
Gebed van de zondag
 
Gesprek met de kinderen
 
Schriftlezing: Jesaja 43: 1 t/m 7 (NBV)
 
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 8 (NLB)
 
Schriftlezing: Mattheus 5: 13-16 (NBV)
 
Zingen: Lied 324 (NLB)
 
Schriftuitleg
 
Zingen: Lied 838: 1, 2 en 3 (NLB)
 
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
 
Collecten
Kinderen komen terug
 
Slotlied: 103: 1 t/m 3 (NLB)
 
Zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. C. Rijsbergen en naar de fam. J. Goossen.
 
Pannenkoekenrestaurant
Op vrijdag 8 maart a.s. is er weer een pannenkoekenfestijn in De Hofstad. Tussen 17.00-19.00 uur bent u van harte welkom om gezellig heerlijke pannenkoeken te komen eten in ons restaurant. Kosten: 1 ,25 euro per pannenkoek, 50 cent voor een glaasje drinken en 1 euro voor koffie en thee. Het afhalen van pannenkoeken is helaas niet mogelijk.
De opbrengst is bestemd voor Thomas & Cobi Roest die, na jaren van voorbereiding, begin dit jaar met hun zoontje Tim zijn uitgezonden naar Thailand. In Thailand kent minder dan 1% van de bevolking Jezus. Het is hun verlangen om Jezus meer bekend te maken.
Tot ziens op vrijdag 8 maart!
De voorbereidingsgroep,
Ans Lindeman, Gert Buitenhuis, Hanneke Visscher en Ria Kerst
 
Expositie Kunst in de Hofstad
In de omloop boven de hal: expositie van schilderijen van Ariadne Leefoge uit Klarenbeek.
Deze expositie is te zien tot en met zondag 24 februari.
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand januari opnieuw is
gekozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
OPEN-OPSLAG-DAG
De stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) wil graag aan haar achterban en ieder die belangstelling heeft, laten zien wat er allemaal gebeurd in hun opslag op het Zwitsal-terrein!
Daarom organiseren zij op ZATERDAG 2 MAART a.s. een Open-opslag-dag van 11.00 - 16.00 uur.
Hoe wordt alles klaargezet voor transport?
Wat voor goederen staan er klaar?
Hoe gaat het laden van vrachtwagens?
Er zijn demonstraties, rondleidingen, eten en drinken, presentaties en veel meer...
Als u met de auto komt: Vlijtseweg 138 a, Zwitsal ingang NOORD, volg de spandoeken.
Als u op de fiets komt: Via het fietspad langs het Kanaal, volg het bord.
TEVENS DE START VAN DONATEURSACTIE
De stichting krijgt jaarlijks goederen voor wel 13 vrachtwagens maar heeft helaas maar geld voor
10-12 vrachtwagens, daarom wordt op 2 maart ook de aftrap gegeven voor een DONATEURSWER-VINGSACTIE.
Tijdens de OPEN-OPSLAG-DAG kunt u een donateurskaart invullen om er zo voor te zorgen dat de vele zeer goede overtollige goederen een tweede leven krijgen in Oost-Europa.
Mogen we u zaterdag 2 maart a.s. verwelkomen?