De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 3 maart 2019 om 10.00 uur in De Hofstad

 

8e zondag na Epifanie. / Zondag  Quinquagesima (Esto Mihi: wees voor mij een rots)

Voorganger: dhr. R. Bloemendal

 

Voorbereiding

Orgelspel

 

Welkom en  mededelingen  (door de kerkenraad)

Moment van stilte

(Gemeente gaat staan)

 

Intochtslied lied 287 “Rond het licht dat leven doet” (NLB)

Stil gebed

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Drempelgebed

(Gemeente gaat zitten)  

 

Als Kyriëgebed zingen we lied 281: 1 t/m 5. “Wij zoeken hier uw aangezicht” (NLB)

 

We bidden in stilte voor mensen en gebeurtenissen die ons van harte bezighouden

 

Glorialied lied 281: 6 t/m 10 “De zon straalt van uw aangezicht” (NLB)

 

Dienst van het Woord

 

Groet: v: De Heer zij met u

            a: ook met u zij de Heer

 

Gebed van de zondag

 

Kinderen komen naar voren en samen met de gemeente wordt het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.

 

Schriftlezingen en liederen

 

Lezing OT – Jeremia 7: 1 – 15

 

Zingen lied 177 “Daar komt de man uit Anatot” (NLB)

 

Epistellezing – 1 Korinthiërs 15: 50 – 58

 

Geloofsbelijdenis

 

Het koor zingt lied 536 “Alles wat over ons geschreven is” (NLB)

 

Lezing NT Lucas 6: 39 – 49

 

Zingen lied 841 “Wat zijn de goede vruchten” (NLB)

 

Uitleg en verkondiging “Leef je Geloof”

 

Meditatief orgelspel: “Machtige God Sterke Rots” (Opwekking 277)

 

Het koor zingt lied 561 “O liefde die verborgen zijt” (NLB)

 

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden beantwoordt door het koor met het zingen van lied 547a (4 x) “Laten wij dan bidden” (NLB)

 

Stil gebed

Onze Vader

 

Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug

 

Slotzang (staande) lied 425: “Vervuld van Uw zegen” (2x zingen) (NLB)

 

Wegzending en zegen

allen zingen: 3 x “Amen”

 


 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 maart om 19.00 uur in “De Hofstad”

 

Medewerkenden:  

Voorganger : Ds. Mar van der Velden

Koor:             Christelijk Mannenkoor De Lofzang  Heerde, o.l.v. Jacob Schenk

Organist:       Wilco Veldkamp

Koster:          Kees Vaartjes

   

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

 

Samenzang: Lied 166: 1 en 2 (Joh de Heer)

 

Koor: COMING HOME

 

Woord van welkom 

 

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst 

 

Samenzang :  Gezang 463: 1, 2 en 3 (LvdK) 

 

Bemoediging en groet

 

Koor: U BID IK AAN, O MACHT DER LIEFDE 

 

Gebed

 

Koor: NADER, NOG NADER

 

Samenzang: Lied 791: 1, 2 EN 6  (NLB)    

 

Schriftlezing: Psalm 23 (NBV)

 

Samenzang: Lied 23C: 1, 3 en 4 (NLB)

 

Koor: LIED VAN VERLANGEN      

 

Samenzang: Lied 523 : 1 en 2 (NLB)

 

Koor: WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD

 

Gebeden

 

Koor: ZIE IK DE BERGEN

 

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: “Voetstappen in het zand”

 

Koor: I WILL PRAISE HIM

 

Samenzang: Lied 247: 1, 3 EN 5 (NLB)

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij: Mevr. C. Rijsbergen en bij de fam. J. Goossen.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Zoals u misschien ondertussen wel zult weten, zijn er in onze wijk tijdelijk 400 vluchtelingen komen wonen, waaronder gezinnen met kinderen. Omdat deze mensen alleen maar kunnen wachten wat er met hen gaat gebeuren en totaal niet weten waar hun toekomst ligt,  heeft de diaconie plannen om voor wat ontspanning te zorgen om hun verblijf in Apeldoorn een beetje op te vrolijken.

MAAR DAT KUNNNEN WE NIET ALLEEN DUS HEBBEN WE HULP NODIG !

We denken aan:

Een gezellige spelletjesmiddag op zondag 24 maart a.s.

Uitnodigen in onze kerkdienst op zondagmorgen

Als gemeentelid een vluchteling uitnodigen om samen te eten
(het liefst op de laatste vrijdag van de maand)

Een middag fietsen of samen iets leuk doen met een vluchteling

Kortom ideeën en plannen genoeg maar alles staat en valt met enthousiaste HOFSTEDELINGEN! Gaat u de uitdaging aan samen met de diaconie ?????????

Voor informatie of opgeven voor een activiteit: bel een diaken of mail naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voedselbank

Voor maart is als product van de maand gekozen voor thee.
U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats.
Namens de (klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!

 

Pannenkoekenrestaurant 

Op vrijdag 8 maart a.s. is er weer een pannenkoekenfestijn in De Hofstad. Tussen 17.00-19.00 uur bent u van harte welkom om gezellig heerlijke pannenkoeken te komen eten in ons restaurant. Kosten: 1 ,25 euro per pannenkoek, 50 cent voor een glaasje drinken en 1 euro voor koffie en thee. Het afhalen van pannenkoeken is helaas niet mogelijk.

De opbrengst is bestemd voor Thomas & Cobi Roest die, na jaren van voorbereiding, begin dit jaar met hun zoontje Tim zijn uitgezonden naar Thailand. In Thailand kent minder dan 1% van de bevolking Jezus. Het is hun verlangen om Jezus meer bekend te maken. 

Tot ziens op vrijdag 8 maart!

De voorbereidingsgroep, Ans Lindeman, Gert Buitenhuis, Hanneke Visscher en Ria Kerst.