De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 10 maart 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
        
Voorganger: diaken Theo van Driel                 Organist: Marc Woning 
 
Voorbereiding:
     Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
     Gemeente gaat staan
     Intochtslied (een psalm) Psalm 91a (NLB)
     Stil gebed
 
'Onze hulp'-
      voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
       allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed Gezongen, voorzang door voorganger: Lied 295 (NLB)
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met:
                       “Zo bidden wij allen tezamen”..... waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U,
                       Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Dienst van het Woord
     Groet: voorg. De Heer zij met u
      allen:  ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het projectlied gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing Deuteronomium 5, 6 – 21 (NBV)
 
Lied Psalm 81 vs. 1, 2, 4, 7, 8, 9 (NLB)
 
Schriftlezing Lucas 11, 1 – 13 (NBV)
 
Lied (staande) Onze Vader 371 (NLB)
 
Schriftuitleg
 
Lied van de maand: 561 “Een mens te zijn op aarde” (NLB)
 
Afsluiting
     Dankzegging en voorbeden
     Stil gebed
     “Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied 542 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen” 
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij: Mevr. A. Fransen en bij Gerwin Korts.
 
Uitnodiging gemeente-avond maandag 11 maart
Het is weer tijd om u over een aantal belangrijke onderwerpen te informeren en met u in gesprek te gaan. We hebben hiervoor een gemeente-avond gepland op maandag 11 maart. De te bespreken on-derwerpen vragen deze keer te veel tijd om het na een zondagse eredienst te doen.
Vandaar nu weer op een avond. We nodigen u van harte uit om deze avond aanwezig te zijn en we hopen / rekenen op uw komst.
De belangrijkste onderwerpen op deze avond zijn het beleidsplan van De Hofstad en de nieuwe wet ge-richt op het beschermen van persoonsgegevens (AVG). We zullen met elkaar in gesprek gaan over de speerpunten en ambities in het beleidsplan en Dick Eertink zal u informeren over wat er al is gedaan en wat er nog gaat gebeuren om De Hofstad AVG-proof te maken.
Wanneer u het beleidsplan voorafgaand aan de gemeente-avond wilt doornemen, kunt u dit opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook zullen we zorgen dat er een aantal exemplaren in de kerk aanwezig zijn.
Gebedssamenkomst
Op woensdag 13 maart is er ’s avonds om 19.00 uur weer een gebedssamenkomst in De Hofstad.
Op deze “Biddag voor het gewas” is er geen dienst in De Hofstad, maar het leek ons goed op deze dag wel een gebedssamenkomst te houden. Met elkaar willen we stil zijn, lezen, gedachten delen, een lied zingen en bidden. We hopen u en jullie in deze gebedssamenkomst te mogen verwelkomen!   
 
OMZIEN NAAR ELKAAR
Zoals u misschien ondertussen wel zult weten, zijn er in onze wijk tijdelijk 400 vluchtelingen komen wo-nen, waaronder gezinnen met kinderen. Omdat deze mensen alleen maar kunnen wachten wat er met hen gaat gebeuren en totaal niet weten waar hun toekomst ligt,  heeft de diaconie plannen om voor wat ontspanning te zorgen om hun verblijf in Apeldoorn een beetje op te vrolijken.
MAAR DAT KUNNNEN WE NIET ALLEEN DUS HEBBEN WE HULP NODIG !
We denken aan:
Een gezellige spelletjesmiddag op zondag 24 maart a.s.
Uitnodigen in onze kerkdienst op zondagmorgen
Als gemeentelid een vluchteling uitnodigen om samen te eten
(het liefst op de laatste vrijdag van de maand)
Een middag fietsen of samen iets leuk doen met een vluchteling
Kortom ideeën en plannen genoeg maar alles staat en valt met enthousiaste HOFSTEDELINGEN!
Gaat u de uitdaging aan samen met de diaconie ?????????
Voor informatie of opgeven voor een activiteit: bel een diaken of mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voedselbank
Voor maart is als product van de maand gekozen voor thee. U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats.
Namens de (klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Start 40-dagentijd 2019
Dit jaar is het thema ‘Een nieuw begin’. 
Op (as)woensdag 6 maart j.l. is de 40-dagentijd begonnen. Wij volgen het thema van Kerk in Actie: ‘Een nieuw begin’. De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Het thema ‘Een nieuw begin’ kent elke week een deelthema met een bijbehorend project van Kerk in Actie dat gesteund wordt. Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd. In de zes zondagsdiensten in de 40-dagentijd zal dit thema de rode draad vormen.
Op zondag 10 maart delen we in de hal na afloop van de dienst de spaardoosjes uit voor de 40-dagentijd. De opbrengst van de spaardoosjes zullen ten goede komen aan goede doelen van Kerk in Actie. De spaardoosjes zullen op zondag 21 april weer worden ingenomen.
Naast de zes zondagen worden tijdens de 40-dagentijd weer activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het thema ‘Een nieuw begin’. Wij informeren u alvast over drie van deze activiteiten.
1). Op zondag 24 maart, na de kerkdienst, zal er aandacht zijn voor de paasgroetenactie.
2). Ook dit jaar zal er weer een wandeling gehouden gaan worden. Op zondag 31 maart zal deze plaatsvinden.
     Wij willen u aanraden om de PR goed in de gaten te houden voor meer informatie tegen die tijd.
3). Op vrijdag 5 april zal er 1 water- en broodmaaltijd georganiseerd gaan worden.
      Ben van den Velden zal onze spreker zijn en vertellen over WHOE. Aanvang 18:00uur tot ong. 19:30uur.
Wij hopen u/ jullie te ontmoeten in de zondagsdiensten en tijdens de activiteiten die georganiseerd worden
in de 40-dagentijd.