De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 17 maart 2019 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg  Organist: dhr. W. Kuipers
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 25: 1 en 2 “Heer, ik hef mijn hart en handen” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied van de Maand maart: Lied 561: 1, 4 en 5 “O liefde die verborgen zijt” (NLB)
 
Gebed
 
Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject
Zingen: Projectlied “Wij bidden om een nieuw begin”
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 34: 27 - 35 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 9: 28 - 36 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 545: 1, 2, 3, 4 en 5 “Christus staat in majesteit” (NLB)
 
Verkondiging
 
Stilte
 
Zingen: Lied 544: 1, 2 en 5 “Christus naar wie wij heten” (NLB)
 
Wij gedenken: mevrouw Bartje Sneep - Heitlager
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 575: 1 en 6 “Jezus, leven van ons leven” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. A. Visser en naar mevr. C. van de Zandschulp.
 
OMZIEN NAAR ELKAAR
Zoals u misschien ondertussen wel zult weten, zijn er in onze wijk tijdelijk 400 vluchtelingen komen wo-nen, waaronder gezinnen met kinderen. Omdat deze mensen alleen maar kunnen wachten wat er met hen gaat gebeuren en totaal niet weten waar hun toekomst ligt,  heeft de diaconie plannen om voor wat ontspanning te zorgen om hun verblijf in Apeldoorn een beetje op te vrolijken.
MAAR DAT KUNNNEN WE NIET ALLEEN DUS HEBBEN WE HULP NODIG !
We denken aan:
Een gezellige spelletjesmiddag op zondag 24 maart a.s.
Uitnodigen in onze kerkdienst op zondagmorgen
Als gemeentelid een vluchteling uitnodigen om samen te eten
(het liefst op de laatste vrijdag van de maand)
Een middag fietsen of samen iets leuk doen met een vluchteling
Kortom ideeën en plannen genoeg maar alles staat en valt met enthousiaste HOFSTEDELINGEN!
Gaat u de uitdaging aan samen met de diaconie ?????????
Voor informatie of opgeven voor een activiteit: bel een diaken of mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voedselbank
Voor maart is als product van de maand gekozen voor thee. U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats. Namens de (klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Sluitingsdatum kopij Paasnummer De Hofstedeling
Kopij voor het Paasnummer kan worden ingeleverd t/m uiterlijk 20 maart.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Paasgroetenactie
Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet sturen aan gevangenen in binnen en buitenland.
De Paasgroet sluit aan bij het 40-dagentijdthema: ‘Een nieuw begin’
Op zondag 24 maart a.s. kunt u na de dienst één of enkele kaarten meenemen en vanaf thuis ver-sturen. Wij hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen.
De ZWO-commissie
 
40 dagen wandeling
Op zondag 31 maart organiseert de ZWO commissie weer een 40 dagen wandeling, dit maal bij de schaapkooi bij Hoog Buurlo.
Dit sluit aan bij het thema “Een nieuw begin”.
We verzamelen om 13:30 uur bij De Hofstad en dan vertrekken we met auto’s naar de schaapskooi.
Opgeven kan:
- Na de dienst in de hal
- of via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als u met de auto komt ook graag even vermelden hoeveel mensen er mee kunnen rijden.
 
Veilig omgaan met persoonsgegevens
Op de gemeenteavond van 11 maart jl. is een presentatie gehouden over het veilig omgaan met persoonsgegevens. Vanwege de aangescherpte (Europese) wetgeving op het gebied van privacy hebben we de afgelopen periode gekeken naar de manier waarop we nu met persoonlijke gegevens van gemeenteleden (en andere betrokkenen) omgaan. We hebben een privacyverklaring opgesteld, die is te vinden op de website. Ook hebben we een aantal regels opgesteld voor het veilig omgaan met persoonsgegevens. Het is de bedoeling dat ambtsdragers en vrijwilligers die persoonsgegevens gebruiken een verklaring ondertekenen waarmee ze deze regels onderschrijven. Een aantal mensen hebben deze verklaring al op de gemeenteavond ingevuld. Na de dienst is daar in de hal van de kerk opnieuw gelegenheid voor. U kunt dan ook de privacyverklaring en tips voor het omgaan met persoonsgegevens meenemen.