De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 24 maart 2019 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Organist: Marc Woning
M.m.v. Tieneke Berkhof

Orgelspel
 
Welkomstwoord en mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied (staande): Psalm 25: 6 en 7 “Wie heeft lust de Heer te vrezen” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 978: 1 en 4 “Aan U behoort, o Heer der heren” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Johannes 1: 29 en 30 (uit de NBV)
 
Tieneke Berkhof zingt: “Agnus Dei” (uit de Krönungsmesse - W. A. Mozart)
(Vertaling: “Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons!”)
 
Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject
Zingen: Projectlied “Wij bidden om een nieuw begin”
 
Schriftlezing: Lucas 13: 1 - 9 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 547: 1 en refrein (Tieneke Berkhof), 2 (Vrouwen) en refrein (Allen), 4 (Tieneke) en refrein (Allen), 5 (Mannen) en refrein (Allen) en 6 en refrein (Allen)
 
Verkondiging
 
Stilte
 
Zingen: Lied “Wat de toekomst brengen moge”: 1, 2 en 3 (op de melodie van “The Rose”)
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst!)
 
Afscheid aftredende ambtsdragers
 
Tieneke Berkhof zingt: “Was mein Gott will, das g’scheh allzeit” (Choral uit de Matthäus Passion - J. S. Bach)
 
Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers
Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze zusters en broeder bevestigd en herbevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.
 
Zingen (staande): Psalm 134: 1 en 3 “Gij dienaars aan de Heer gewijd” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Opwekking 392: 1 (Allen), 2 (Tieneke Berkhof) en 4 (Allen) “Mijn Jezus, ik hou van U”

Mijn Jezus, ik hou van U
Ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal ‘k zingen voor U:
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.
Heenzending en zegen
 
Zingen: Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)
 
Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. H. Stegeman en bij de fam. E. Wielink.

Water en broodmaaltijd
Wanneer: op vrijdag 5 april
Van: 18:00uur tot 19:30 uur
Spreker: Ben van den Velden.
Ben zal komen vertellen over stichting WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa).
Wij hopen u/ jullie deze avond te mogen verwelkomen.
De ZWO-commissie

40 dagen wandeling
Op zondag 31 maart organiseert de ZWO commissie weer een 40 dagen wandeling, dit maal bij de schaapkooi bij Hoog Buurlo. Dit sluit aan bij het thema “Een nieuw begin”. We verzamelen om 13:30uur bij De Hofstad en dan vertrekken we met auto’s naar de schaapskooi.
Opgeven kan:
- Na de dienst in de hal
- Via telefoonnummer 055- 5420272 (Peter Zijlema)
- of via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als u met de auto komt ook graag even vermelden hoeveel mensen er mee kunnen rijden.
 
Bericht van Thomas en Cobi Roest n.a.v. pannenkoekenrestaurant  8 maart
Op 8 maart was er een geslaagd pannenkoekenrestaurant in De Hofstad. De opbrengst van € 685,-- is bestemd voor Thomas en Cobi Roest die uitgezonden zijn naar Thailand om de mensen daar te vertellen van Jezus liefde.
Thomas en Cobi zijn erg blij met de steun vanuit De Hofstad:
“Via onze thuisfrontcommissie zagen wij gezellige foto’s voorbij komen van jullie pannenkoekenmaaltijd vorige week. Daarop zagen wij ontzettend veel pakken pannenkoekenmeel staan.
 
Amsterdams Daklozenkoor op bezoek
Op zondag 31 maart is het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’ uit Amsterdam te gast in de ochtenddienst om 10.00 uur. Het belooft een hele bijzondere viering te worden waarin de koorleden voor en ook met ons gaan zingen.
De daklozen uit Apeldoorn worden uiteraard ook uitgenodigd voor deze viering. We willen zorgen voor een warm onthaal voor de koorleden bij aankomst maar ook na de viering tijdens de ontmoeting en gesprekken bij het koffiedrinken. Na het koffie drinken bieden wij alle aanwezige daklozen een warme maaltijd aan in De Hofstad. 
 
Voedselbank
Voor maart is als product van de maand gekozen voor thee. U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats. Namens de (klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Sluitingsdatum kopij Paasnummer De Hofstedeling
Kopij voor het Paasnummer kan worden ingeleverd t/m uiterlijk 20 maart.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Paasgroetenactie
Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet sturen aan gevangenen in binnen en buitenland.
De Paasgroet sluit aan bij het 40-dagentijdthema: ‘Een nieuw begin’
Op zondag 24 maart a.s. kunt u na de dienst één of enkele kaarten meenemen en vanaf thuis ver-sturen. Wij hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen.
De ZWO-commissie