De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de viering op zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
                                              Thema: … je bent nooit alleen…!
 
Voorganger: Dhr. E. Fokkema    m.m.v.: De Straatklinkers uit Amsterdam
 
De straatklinkers komen zingend binnen, vergezeld van gemeenteleden, al zingend ‘Dit is de Dag….…”
gemeente kan refrein ook meteen meezingen
 
Applaus en welkom door ouderling van dienst
Kort kennismaken met de koorleden
 
Samenzang: ‘dit huis, een herberg onderweg’ uit ‘Dat geloof ik’, tekst André Troost, melodie Ps. 84:
 
Onze Hulp. Groet
 
De Straatklinkers zingen nu:  ‘Hé, waar ga je heen dan…?’
 
Als inleiding op ons gebed zingen we: Lied 413 vs 3
 
In aansluiting van ons gebed om ontferming zingen we:  Ps 116 vs 1
 
Koor: ‘t zijn de kleine dingen die het doen’
 
Gemeente zingt: ‘waar je woont op deze wereld’ op melodie ELB 299
 
Hartversterker
 
Koorlid solo en gemeente: Amazing Grace ( gemeente: refreinen)
 
Koorlid Rob leest I Korinthiers 13 vs 1 en 2
 
Koor: ‘kijk een ander in de ogen’ melodie: aan de Amsterdamse grachten
 
Gesprek met de kinderen - filmpje
Lied Veertigdagentijd kindernevendienst, tevens als gebed bij de opening van het Woord
 
Na lezing uit Genesis 28 vs 10-16  BiGT (Hanna)
 
Gemeente zingt: ‘als het licht is in mijn ziel’ uit ‘Dat geloof ik’ van Andre Troost, melodie Lied 213:
 
Koorlid Johannes zingt: ‘mooi plekje’
 
Na lezing uit Luc 24 vs 13-18 en 28-31  (BiGT)
                           zingt de gemeente Lied 721 uit ‘Zangen van zoeken en zien’ op melodie Ps 134 :
 
Verkondiging (max. 15 minuten)  Thema: ‘je bent nooit alleen..’
 
Reflectie via beamer: The Servant Song,  Nederlandse vertaling:
                           Vertaling (uit: het liefste lied van overzee, deel II van Sytze de Vries):
 
Gaven delen: collecte
Tijdens de inzameling zingt Ron van de Straatklinkers : Hée Amsterdam
 
Dankgebed en voorbeden (koorlid Hannie bidt mee)
 
Slotlied gemeente:  ‘Wij vieren hoe zijn eerste Woord’, tekst Sytze de Vries, melodie Gez. 474 LvK:
 
bij Zegen: koor: Mashiti – Amen
 
Na de dienst: (als mensen dat willen)  ‘He’s got the whole world in His hands’,
 
                                                     - - - - - - - - - - - - -
 
Koffie, thee en fris in de hal en gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. W. Sangers en naar de fam. P. Braad.
 
40 dagen wandeling
Vanmiddag, zondag 31 maart organiseert de ZWO commissie weer een 40 dagen wandeling, dit maal bij de schaapkooi bij Hoog Buurlo. Dit sluit aan bij het thema “Een nieuw begin”. We verzamelen om 13:30 uur bij De Hofstad en dan vertrekken we met auto’s naar de schaapskooi.
Opgeven kan:
- Na de dienst in de hal
- Via telefoonnummer 055- 5420272 (Peter Zijlema)
- of via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als u met de auto komt ook graag even vermelden hoeveel mensen er mee kunnen rijden.
 
70-ste VoorjaarsBazaar
Voor de bazaar van 13 april a.s. komen we medewerkers te kort.
                       > > >  HELP ONS  < < < 
Aanmeldingsfolders liggen op de tafel in de hal.
Het antwoordstrookje kunt in de daarbij geplaatste bus doen.
 
Vacatures Belteam
Wie wil het belteam komen versterken? Ook mannen zijn van harte welkom!
1 x per 2 weken is het belteam, op maandagmiddag van 15.00 – 16.30 uur. Je hebt dienst met z’n tweeën.
Zo mogen we omzien naar elkaar, We bellen naar kerkgangers die ziek zijn, in het ziekenhuis hebben gelegen, ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen, mensen die de bloemen van de kerk hebben gekregen, eenzamen, etc.
De namen met telefoonnummers mogen we zelf aandragen, maar ook de mensen in de kerk, en we krijgen ze ook door van het pastoraalteam.
Dit wordt erg op prijs gesteld. Dus hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak je dienst hebt.
Wil jij je hier voor inzetten? Meld je aan en weet je van harte welkom bij ons team! 
Tieneke Berkhof.  ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
 
Water en broodmaaltijd
Wanneer: op vrijdag 5 april
Van: 18:00uur tot 19:30 uur
Spreker: Ben van der Velden.
Ben zal komen vertellen over stichting WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa).
Wij hopen u/ jullie deze avond te mogen verwelkomen.
De ZWO-commissie
 
Paasontbijt:
Zondag 21 april in de Hofstad om 9 uur!
U kunt zich hiervoor opgeven op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558
We zoeken nog vrijwilligers om ons te helpen!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Expositie Kunst in de Hofstad
In deze Lijdenstijd nodigen we u uit om de ‘Kruiswegstaties’ van ‘De Klup’
in de omloop boven de hal van de kerk te bekijken.
De expositie is te bezoeken na de dienst op alle zondagen tot en met 28 april.