De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op donderdag 18 april 2019 om 19.30 uur, Witte Donderdag.
 
Voorganger: ds. J. Eldering - Schenkel
 
Welkomswoorden
 
Zingen: lied 116 vers 1, 2 en 3 (NLB)
 
Gebed van toenadering
Voorganger: Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
Allen:            maar om te zoeken wat verloren is,
Voorganger: om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
Allen:            Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn met heel dat zondige verleden van de wereld.
... gebedsstilte ...
Voorganger: Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.
 
Zingen: Lied 116 vers 5 (NLB)
 
Schriftlezing Lucas 22 vers 7-13 (NBV)
 
Zingen: lied 345 vers 1 (NLB)
 
Schriftlezing Lucas 22 vers 14 - 20 (NBV)
 
Zingen: lied 56 2 vers 2 

Overdenking
 
Zingen: lied 275 vers 1,2 en 4, 5
 
We vieren  de Maaltijd van de Heer.
 
We vormen EEN GROTE STAANDE KRING IN DE KERKZAAL.
In het tafelgebed  danken we  de goede God
Wij wensen elkaar de vrede van Christus
Tijdens brood en wijn zingen we lied 568 (NLB)
Na de maaltijd gaan we zitten
Dankgebed en voorbeden.
 
Slotlied 556 vers 1, 3, 4 (NLB)
 
Uitzending en zegen.