De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op vrijdag 19 april 2019 om 19.30 uur, Goede Vrijdag.
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
Wij komen in stilte de kerk binnen
 
We gaan allen staan
Stilte
 
Zingen (staande): Psalm 69: 1 en 4 “Red mij, o God, het water stijgt en stijgt” (NLB)
 
We gaan allen zitten
 
Gebed
 
Schriftlezing: Johannes 18: 1 - 11 (uit de NBV)
Zingen: Lied 586: 1 “Zie de mens die in zijn lijden” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 18: 12 - 27 (uit de NBV)
Zingen: Lied 586: 2 “Weerloos heeft Hij heel zijn leven” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 18: 28 - 40 (uit de NBV)
Zingen: Lied 586: 3 “Die hem ooit op handen droegen” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 19: 1 - 16a (uit de NBV)
Zingen: Lied 586: 4 “Maar nog is zijn hart bewogen” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 19: 16b - 30 (uit de NBV)
 
Stilte
 
Schriftlezing: Johannes 19: 31 - 42 (uit de NBV)
Zingen (staande): Lied 590: 1 en 2 “Nu valt de nacht” (NLB)
 
We bidden staande het Onze Vader
 
We verlaten de kerk in stilte
 
Als u wilt, kunt u nog even blijven zitten