De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 21 april 2019 (1e Paasdag) om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg      Organist: dhr. Bert Riphagen
 
Zingen voor de dienst:
 
Lied 632: 1, 2 en 3 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven” (NLB)
Lied 122: 1, 2, 3 en 4 “Daar juicht een toon” (Evangelische Liedbundel)
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 96: 1 en 3 “Zing voor de Heer op nieuwe wijze” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 630: 1 en 4 “Sta op! Een morgen ongedacht” (NLB)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Projectlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 10 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3 “Christus, onze Heer, verrees” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 11 - 18 (uit de NBV)
 
We luisteren naar het lied “Licht van de wereld” gezongen door Kees Kraayenoord (via YouTube)
 
Verkondiging
 
Zingen (staande): Lied 132: 1 en 3 “U zij de glorie” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 411: refrein, 1, refrein en 2 en het refrein “Jezus leeft in eeuwigheid”
                                                                                               (Evangelische Liedbundel)
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
l
We wensen u en jullie hele gezegende Paasdagen toe!
 
Na de dienst geeft organist Bert Riphagen een Mini-Concert
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Ds. G. van Asselt en naar mevr. N. van Dijk.
 
Voedselbank
In maart werd veel thee gedoneerd voor de Voedselbank, waarvoor hartelijk dank!
Voor de maand april is als product van de maand gekozen voor pastasaus.
Helpt u weer mee?
Alvast hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.
De diaconie
 
Koffie in de kerk
Vanaf komende zondag 14 april drinken we na de dienst koffie in de kerk.
Een paar keer eerder is er al een koffiehoek in de kerk ingericht. Misschien heeft u dat mee gemaakt.
Het heeft als voordeel dat mensen die graag even willen zitten, of last hebben van de kou als de buitendeur open gaat, niet apart in een zaal hoeven te zitten. Andere bijkomstige voordelen zijn dat er tijdens de koffie eventueel beelden op de beamer kunnen worden getoond en er – als dat zo uitkomt – naar muziek kan worden geluisterd.
Vanaf komende zondag gaan we een periode uitproberen hoe het bevalt als we standaard in de kerk koffie drinken. In juni gaan we evalueren. Laat gerust weten wat u er van vindt.
Hartelijke groet vanuit de kerkenraad