De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 28 april 2019 om 10 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Gerdina Loeven (Bleiswijk)                Organist: Bert Riphagen
 
Welkom
Moment van stilte
Aanvangslied: 637: 1 t/m 4 "O vlam van Pasen, steek ons aan"

Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V:  ….

A: Amen
 
Lied van de maand: 538: 1 en 5 "Een mens te zijn op aarde" (NLB)
 
Drempel- en kyriëgebed
 
Glorialied: Alles wordt nieuw I: 27 : 1 t/m 7 "De Heer is waarlijk opgestaan"
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Moment met de kinderen
Wegzendlied: Hofstadbundel "Samen in het licht"
 
Lezing: Jesaja 52: 7-10
 
Lied: psalm 99: 1, 3, 4 "God is koning"
 
Lezing: Lucas 24: 13-35
 
Lied: "Zo ver en toch nabij" (melodie LB 834 Vernieuw Gij mij)
 
1. Zo ver en toch nabij zijt gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wil zijn.
2. U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.
 
3. U bent een God van rechtop staan,
van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’
van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk.
Uitleg en verkondiging
 
 
Uitleg en verkondiging
 
Muzikaal intermezzo
 
Lied: 642: 1a, 2m, 3a, 7v, 8a "Ik zeg het allen, dat Hij leeft"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
De kinderen komen terug uit nevendienst en oppas
 
Collecte
 
Slotlied: 624: 1, 2 "Christus, onze Heer, verrees"
 
Zegen en gezongen "Amen"
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. E. van den Brink en naar de fam. A. Heij.
 
Aanvangstijd dienst zondag 4 mei 2019
Vanaf volgende week zondag begint de dienst weer om 9.30 uur,
op zondag 1 september beginnen we weer op 10.00 uur.
 
Voedselbank
In maart werd veel thee gedoneerd voor de Voedselbank, waarvoor hartelijk dank!
Voor de maand april is als product van de maand gekozen voor pastasaus.
Helpt u weer mee?
Alvast hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.
De diaconie
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019
Zomaar een paar feiten. In de gemeente Apeldoorn leven 3200 kinderen op of onder de armoedegrens. De Stadsbank aan de Deventerstraat helpt ongeveer 1100 Apeldoorners met schulden. En wekelijks deelt de Voedselbank op het industrieterrein bij Kanaal-Noord zo’n 200 tot 250 voedselpakketten uit.
Armoede is dichter bij dan je denkt. Om hiervoor aandacht te vragen houden de kerken van Apeldoorn dit jaar voor de negende keer de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Veel mensen krijgen in de maand mei hun vakantiegeld uitgekeerd. Het is mooi als we (een deel) daarvan kunnen delen met mensen in onze stad die minder hebben.
Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde datum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.
Afgelopen zondag zijn folders uitgedeeld in de kerk, mocht u deze gemist hebben, er liggen er nog in de kerk.