De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 5 mei 2019 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Bert Kruit        Organist: Bert Riphagen 
 
Welkomstwoord en mededelingen
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Intochtslied (staande): Psalm 103: 1 en 9
 
Votum en groet
 
Zingen: Lied 935: 1, 2 en 3

Kyrie-gebed; afgesloten met “Zo bidden wij allen tezamen”
                                    “Heer ontferm U, Christus ontferm U
Glorialied: 150:1
 
Dienst van het woord
Groet:    v: De Heer zij met u
              a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
De kinderen komen naar voren en na het zingen van  “Het Lichtlied” gaan ze naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing: Psalm 98
Zingen: Psalm 98: 1, 2 en 3
 
Schriftlezing: Johannes 15: 9 - 17
Zingen: Lied 315: 1, 2 en 3
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 944: 1, 2, 3 en 4
 
Wij gedenken
 
Gebeden – Stilgebed - Onze Vader
 
Collecten
Kinderen komen terug
 
Zingen: Slotlied (staande): 425: 1
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen”
 


Liturgie voor de zangdienst op zondag 5 mei om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger: Ds. J. Woudenberg, 
Koor:            Christelijk Mannenkoor “Looft den Heere” uit Vaassen o.l.v. Freddy Veldkamp,
Organist:      Wilco Veldkamp, 
Koster:         Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Koor: RISE UP O CHURCH OF GOD  mét (er tussen) Gemeentezang Joh. de Heer 205: 1en 3  
 
Gemeente en Koor: Gezang 415: 1 en 2  (LvdK)
 
Woord van welkom
Samenzang: Psalm 95: 1 en 3 (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: GOD AND GOD ALONE = Liefde is de bron
 
Samenzang: Lied 287: 1, 2 en 5 (NLB)
 
Koor  WALK IN THE LIGHT
 
Gebed
 
Schriftlezing: Psalm 24
 
Koor: DOMINE SALVUM FAC REGEM NOSTRUM   
 
Samenzang: Lied 13: 1, 2 en 4 (Opwekking)
Samenzang: Lied: 180: 1 (vr.),  2 (m.) en 3 (allen)  (Evangelische liedbundel)
Samenzang: Lied: 346: 1, 2 en 4 (Evangelische Liedbundel)
 
Koor: ALLES WORDT ER ANDERS VAN
  
Samenzang:  Lied 189 a: 1 en 4 (Evangelische liedbundel)
Samenzang:  Lied 939: 1, 2 en 3 (NLB)
 
Koor: DOOR ALLES HEEN
 
Samenzang: Lied 299 (Evangelische liedbundel)
 
Gebeden
 
Samenzang: Lied 191: 1 en 3 (Evangelische liedbundel)
 
Koor: IN ‘T VADERHUIS
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte Samenzang  Lied 904: 1 en 3 (NLB) en  Lied 687 (Opwekking)
 
Zegen
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 juni 2019.
- Koor           :  Het interkerkelijk koor “To You” uit Epe,  o.l.v. Henk van der Maten.
- Voorganger:  Ds. T. Volgenant-Beima,  Organist:  Bert Riphagen,  Koster: Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. L. Asenova en naar mevr. H. Schuitema.
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand
mei opnieuw is gekozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019
Zomaar een paar feiten. In de gemeente Apeldoorn leven 3200 kinderen op of onder de armoedegrens. De Stadsbank aan de Deventerstraat helpt ongeveer 1100 Apeldoorners met schulden.
En wekelijks deelt de Voedselbank op het industrieterrein bij Kanaal-Noord zo’n 200 tot 250 voedsel-pakketten uit.
Armoede is dichter bij dan je denkt. Om hiervoor aandacht te vragen houden de kerken van Apeldoorn dit jaar voor de negende keer de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Veel mensen krijgen in de maand mei hun vakantiegeld uitgekeerd. Het is mooi als we (een deel) daarvan kunnen delen met mensen in onze stad die minder hebben.
Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde datum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder an-dere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.
Afgelopen zondag zijn folders uitgedeeld in de kerk, mocht u deze gemist hebben, er liggen er nog in de kerk.
 
Workshop aquarellen
Op zondagmiddag 19 mei zal ik een workshop aquarellen geven van 14.00u tot 16.30u. En vindt plaats in de Hofstad. De kosten zijn 17,50 Euro inclusief de materialen. De opbrengst komt ten goede aan Voices4peruNederland. U kunt zich opgeven door een bericht te sturen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wilt u van te voren betalen? Ik hoop u daar te zien.

Met hartelijke groeten, Hetty Wolters
 
SPEL en MUZIEKMIDDAG
Omdat het een hele gezellige zondagmiddag  in maart  is geweest met de in onze wijk tijdelijk wonende vluchtelingen, waar hele goede en leuke contacten zijn ontstaan,   gaan we 26 mei op herhaling.
Samen met Mudanthe  gaan we er weer een fijne middag van maken en proberen om de vluchtelingen weer wat afleiding te geven in het eentonige leven vol van spanning wat er met hun  gaat gebeuren in een onbekend land.
Iedereen is van harte welkom op zondag 26 Mei van 14.00 tot 17.00u Wij rekenen weer op veel gemeenteleden voor hand en span diensten zodat we weer kunnen laten zien dat we een gastvrije gemeente zijn in onze wijk.
De diaconie rekent op jullie
 
Kom in mijn tuin
Gastvrouwen/heren gezocht voor de zeer gewaardeerde activiteit: KOM IN MIJN TUIN 2019:
In juni, juli en augustus: alle zondagen, behalve de eerste zondag van de maand: dan drinken we koffie in de kerk. 
U kunt zich inschrijven op de lijst in de hal van de kerk!