De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 12 mei 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. D. Luijmes Organist: dhr. W. Kuipers
 
Welkomstwoord en mededelingen
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Intochtslied: Psalm 100: 1 t/m 4  "Tempel, zijn volk zijn schapen" (NLB)
 
Stil gebed
Votum en groet
 
Zingen: Lied van de maand 1014 "Geef vrede door van hand tot hand" (NLB)
             1 en 2 (Zanggroep), 3 (allen), 4 (Zanggroep), 5 (allen)
 
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming
 
Tekst: Psalm 78: 69 – 71 + 79: 13
Zingen: Lied 351 "Machtig God, sterke Rots" (ELB)
 
Tekst: Psalm 85: 2 – 3, 10 – 12 (door predikant)
Zingen: Opwekking 448 "Heer, ik kom tot u", Coupletten (Zanggroep), Refrein (allen)
 
Gebed bij opening van de Schrift

De kinderen komen naar voren en na het zingen van “Het Lichtlied” gaan ze naar de kindernevendienst
 
1e lezing Openbaring 7: 9 - 17 (NLB)
Zingen: Gezang 259 "Halleluja, lof zij het Lam" (NLB)
 
2e lezing Johannes 10: 11 - 30 (NLB)
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 (NLB)
 
Verkondiging  THEMA:  Het Lam zal hen weiden

Zingen: OTH 150 "Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta", 1 en 3 (Zanggroep), 2 en 4 (allen)
 
Gebeden en gaven
We gedenken
Gebeden
 
Collecten
Kinderen komen terug
 
Slotlied: Gezang 314: 1, 3 en 4 "Gij die gelooft/ Nabij of ver/ Hoop op de Heer" (NLB)
 
Zending en zegening met 3x gezongen “Amen”
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. L. Toering en de fam. C. Boerdam.
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand
mei opnieuw is gekozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Deze woorden komen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe (hoofdstuk 9). Paulus organiseert een collecte voor de armen in de gemeente te Jeruzalem. In deze tekst benadrukt hij twee dingen. Allereerst, dat wij ontvangen hebben om ook weer uit te delen. En ook, dat dit delen van wat we ontvingen terug straalt op de Gever en zijn ge-meente. Eigenlijk sluit deze tekst mooi aan bij de intentie van de actie Vakantiegeld Samen Delen. In de maand mei krijgen veel mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. Hoe mooi is het om (een deel) daarvan te delen met mensen in onze stad die minder hebben. Deze actie wordt dit jaar voor de negende keer gehouden. We doen dat als gezamenlijke kerken van Apeldoorn.  Zo hopen we in gezamenlijkheid recht te doen en het goede voor onze stad te zoeken.
Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde da-tum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.
 
KOM IN MIJN TUIN 2019
Gastvrouwen/heren gezocht voor de zeer gewaardeerde activiteit!
In juni, juli en augustus: alle zondagen,behalve de eerste zondag van de maand: dan drinken we koffie in de kerk. 
U kunt zich inschrijven op de lijst in de hal van de kerk!
 
Workshop aquarellen
Op zondagmiddag 19 mei zal ik een workshop aquarellen geven van 14.00u tot 16.30u. En vindt plaats in de Hofstad. De kosten zijn 17,50 Euro inclusief de materialen. De opbrengst komt ten goede aan Voices4peruNederland. U kunt zich opgeven door een bericht te sturen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wilt u van te voren betalen? Ik hoop u daar te zien.
Met hartelijke groeten, Hetty Wolters