De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 19 mei 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg                   Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here”
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 1014: 1, 2 en 5 “Geef vrede door van hand tot hand” (NLB) (Lied van de Maand)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Johannes 13: 34 en 35 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 976: 1, 2 en 3 “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 6 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 906: 1 en 8 “God is tegenwoordig” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 31 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 362: 1, 2 en 4 “God in ons midden” (Evangelische Liedbundel)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 103c: 1, 3 en 5 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel 
 

 
De bloemengroet gaat namens ons allen op zo. 19 mei naar:
Dhr. J. Burgwal en naar dhr. H. Freriks.
 
Wie wil het belteam komen versterken? Ook mannen zijn van harte welkom!
1 x per 2 weken is het belteam, op maandagmiddag van 15.00 – 16.30 uur. Je hebt dienst met z’n tweeën.
Zo mogen we omzien naar elkaar, We bellen naar kerkgangers die ziek zijn, in het ziekenhuis hebben gelegen, ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen, mensen die de bloemen van de kerk hebben gekregen, eenzamen, etc.
De namen met telefoonnummers mogen we zelf aandragen, maar ook de mensen in de kerk, en we krijgen ze ook door van het pastoraalteam.
Dit wordt erg op prijs gesteld. Dus hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak je dienst hebt.
Wil jij je hier voor inzetten? Meld je aan en weet je van harte welkom bij ons team! 
Tieneke Berkhof.  ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand
mei opnieuw is gekozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Deze woorden komen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe (hoofdstuk 9). Paulus organiseert een collecte voor de armen in de gemeente te Jeruzalem. In deze tekst benadrukt hij twee dingen. Allereerst, dat wij ontvangen hebben om ook weer uit te delen. En ook, dat dit delen van wat we ontvingen terug straalt op de Gever en zijn ge-meente. Eigenlijk sluit deze tekst mooi aan bij de intentie van de actie Vakantiegeld Samen Delen. In de maand mei krijgen veel mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. Hoe mooi is het om (een deel) daarvan te delen met mensen in onze stad die minder hebben. Deze actie wordt dit jaar voor de negende keer gehouden. We doen dat als gezamenlijke kerken van Apeldoorn.  Zo hopen we in gezamenlijkheid recht te doen en het goede voor onze stad te zoeken.
Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde da-tum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.
 
KOM IN MIJN TUIN 2019
Gastvrouwen/heren gezocht voor de zeer gewaardeerde activiteit!
In juni, juli en augustus: alle zondagen,behalve de eerste zondag van de maand: dan drinken we koffie in de kerk. 
U kunt zich inschrijven op de lijst in de hal van de kerk!