De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 26 mei 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Wilco Veldkamp
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied (staande): Psalm 66: 1 en 6 “Breek, aarde, uit in jubelzangen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 1014: 1, 3 en 5 “Geef vrede door van hand tot hand” (NLB) (Lied van de Maand)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Psalm 103: 8 - 13 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 146a: 1 en 7 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 421 “Ben je groot of ben je klein” (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Lucas 22: 52 - 62 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 649: 1, 2, 6 en 7 “O Heer, blijf toch niet vragen” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 14 - 19 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen (staande): Lied 289: 1, 2 en 3 “Ik geloof in God de Vader” (Evangelische Liedbundel)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 
Zingen: Lied 12 “Onze Vader (maak alles nieuw)” (Hofstadbundel)
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 “Geprezen zij God” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemengroet gaat namens ons allen naar: Dhr. P. van Zuidam en naar mevr. M. van Veluwen
 
Inleverdatum kopij Zomernummer De Hofstedeling
Kopij voor het zomernummer kan t/m uiterlijk woensdag 12 juni
worden ingeleverd. Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
SPEL en MUZIEKMIDDAG
Omdat het een hele gezellige zondagmiddag  in maart  is geweest met de in onze wijk tijdelijk wonende vluchtelingen, waar hele goede en leuke contacten zijn ontstaan,   gaan we 26 mei op herhaling.
Samen met Mudanthe  gaan we er weer een fijne middag van maken en proberen om de vluchtelingen weer wat afleiding te geven in het eentonige leven vol van spanning wat er met hun  gaat gebeuren in een onbekend land.
Iedereen is van harte welkom op zondag 26 Mei van 14.00 u tot 16.30 u  we rekenen weer op veel gemeenteleden voor leuke ontmoetingen met mensen uit andere landen zodat we weer kunnen laten zien dat we een gastvrije gemeente zijn in onze wijk.
En ook graag wat helpende handen voor een drankje en een hapje
De diaconie rekent op jullie.
 
Wie wil het Belteam komen versterken? Ook mannen zijn van harte welkom!
1 x per 2 weken is het Belteam, op maandagmiddag van 15.00 – 16.30 uur. Je hebt dienst met z’n tweeën. Zo mogen we omzien naar elkaar, We bellen naar kerkgangers die ziek zijn, in het ziekenhuis hebben gelegen, ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen, mensen die de bloemen van de kerk hebben gekregen, eenzamen, etc. De namen met telefoonnummers mogen we zelf aandragen, maar ook de mensen in de kerk, en we krijgen ze ook door van het pastoraalteam.
Dit wordt erg op prijs gesteld. Dus hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak je dienst hebt.
Wil jij je hier voor inzetten? Meld je aan en weet je van harte welkom bij ons team! 
Tieneke Berkhof.  ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand
mei opnieuw is gekozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze be-middeling tot dankzegging aan God. Deze woorden komen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe (hoofdstuk 9). Paulus organiseert een collecte voor de armen in de gemeente te Jeruzalem. In deze tekst benadrukt hij twee dingen. Allereerst, dat wij ontvangen hebben om ook weer uit te delen. En ook, dat dit delen van wat we ontvingen terug straalt op de Gever en zijn ge-meente. Eigenlijk sluit deze tekst mooi aan bij de intentie van de actie Vakantiegeld Samen Delen. In de maand mei krijgen veel mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. Hoe mooi is het om (een deel) daarvan te delen met mensen in onze stad die minder hebben. Deze actie wordt dit jaar voor de negende keer gehouden. We doen dat als gezamenlijke kerken van Apeldoorn.  Zo hopen we in gezamenlijkheid recht te doen en het goede voor onze stad te zoeken.
Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde da-tum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.
 
Expositie
In de maanden Mei en Juni kunt u de schilderijen van de schildersclub "het Zuider penseel" op de omloop zien .
Het zijn mooie werken in realistische stijl.
De moeite waard om na de dienst de eerste verdieping te bezoeken.
We nodigen u uit om na de koffie zondags een kijkje te nemen.
De Kunst in de Hofstad cie
Met hartelijke groeten, Hetty Wolters
 
KOM IN MIJN TUIN 2019
Gas
tvrouwen/heren gezocht voor de zeer gewaardeerde activiteit!
In juni, juli en augustus: alle zondagen, behalve de eerste zondag van de maand: dan drinken we koffie in de kerk. 
U kunt zich inschrijven op de lijst in de hal van de kerk!
 
Persbericht Diaconale excursie duurzaamheid 22 juni in Apeldoorn
Geloof, Duurzaamheid en Toekomst Gelderland nodigt u van harte uit voor een diaconale excursie in Apeldoorn op 22 juni. We sluiten aan bij het thema van de landelijke kerkennacht die in dat weekend plaatsvindt. Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto ' Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien.
Wij gaan vanuit de lokale geloofsgemeenschappen in Gelderland op diaconale excursie naar Stichting Stadsak-kers, een duurzame plek in menselijke relaties en waar op duurzame wijze groenten en fruit geteeld worden.
We nemen deel aan de rondleiding en gaan zelf oogsten en koken met na afloop een tafelgesprek over het thema ‘geloof en duurzaamheid’.
 
Praktische gegevens:
Zaterdag 22 juni van 10.00 – 14.00 uur      Adres: Dommeweg 5b, 7323 RD Apeldoorn,
Kosten: 10 euro per persoon. (Maximaal 50 deelnemers)
Opgave voor kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding ontvangt u de definitieve uitnodiging.
We hopen u dan te ontmoeten.
 
Met hartelijke groet namens het voorbereidingsteam
Ronald Dashorst        Emmausparochie Apeldoorn
Theo van Driel            werkgroep duurzaamheid beraad van kerken Apeldoorn
Frans Hoogendijk       Diaconie Protestantse gemeente Apeldoorn
Mirjam Schuilenga     Stichting De Kim provincie Gelderland, tel. 06-15150061