De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag,
                       om 09.30 uur in De Hofstad te Apeldoorn
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg                        Organist: dhr. Bert Riphagen
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 47: 1 en 2 “Volken wees verheugd” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 215: 1, 2, 5 en 7 “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan” (NLB)
 
Gebed
 
We belijden staande ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis
                                                                                         van Nicea - Constantinopel
 
Zingen (staande): Lied 705: 1 en 4 “Ere zij aan God, de Vader” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1 - 18 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 97: 1 en 6 “Groot koning is de Heer” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 11 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Gezang 231: 1, 3 en 4 “Wij knielen voor uw zetel neer” (Liedboek voor de Kerken)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 140: 1, 2 en 3 “Kroon Hem met gouden kroon”
                                                                                         (Evangelische Liedbundel)
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel