De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 2 juni 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. J.M. Zijlstra         Organist: Bert Riphagen 
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande) Psalm 146c: 1, 3, 7 (NLB)
 
Openingswoorden
 
Zingen Lied 975: 1,  2 (NLB, lied van de maand)
 
Woord van belijdenis en aanbidding
 
Zingen Psalm 103c: 1, 5 (NLB)
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
gebed
 
1ste Bijbellezing Johannes 14: 15 – 21 (NBV)
 
Zingen Psalm 149:  1, 2 (NLB)
 
2de Bijbellezing Handelingen 1:  1 – 11 (NBV)
 
Overdenking ‘belofte en opdracht’
 
Muzikaal intermezzo
 
Zingen Lied 663:  1, 2  (NLB, melodie 968)
 
Dankgebed en voorbede
 
Zegenwens

Zingen JdHeer 150: 1, 3 (orgel en vleugel)
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


Liturgie voor de zangdienst op zondag 2 juni om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger: Ds. T. Volgenant-Beima, 
Koor:            Het interkerkelijk koor “To You” uit Epe, o.l.v.  Henk van der Maten.,
Organist:      Bert Riphagen, 
Koster:         Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang:   Lied 308: 1, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)  
Koor: LEAD ME LORD
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Lied 124: 1, 2  en 3 (Evangelische Liedbundel)
 
Bemoediging en groet
 
Koor en samenzang: SAMEN GEKOMEN UIT ONZE HUIZEN 1 koor  2, 3, 4, 5 Allen.
 
Gebed
 
Koor:  HEER, LEER ONS HART UW LIED 
 
Samenzang: Lied 186A: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)
 
Schriftlezing: Johannes 20: 24 - 29
 
Samenzang: Lied 246: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
 
Koor: THE MAJESTY (naar psalm 8)   
 
Samenzang: Lied 382: 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)
  
Koor: CHRIST BE OUR LIGHT
 
Gebeden
 
Koor: LOOK AT THE WORLD
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang:  “Waar je woont op deze wereld”
 
Koor:  CELTIC BENEDICTION
 
Samenzang  Lied 125: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
 
Zegen  3 x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 september 2019.
- Koor            :  Veluws Mannenensemble,  o.l.v. Wilbert Magré.
- Voorganger :  Ds. Bert. Faassen  Organist:  Wilco Veldkamp  Koster: Kees Vaartjes
 

 
De bloemengroet gaat namens ons allen naar:
Mevr. C. Hokke, naar dhr. R. Mulderij en naar de fam. W. Jans.

Noodoproep van de Diaconie
De diaconie vraagt met spoed tijdelijke woonruimte voor 1 persoon.
Voor inlichtingen: Gert Buitenhuis, Tel. 06-25161632
 
Huwelijk
Aanstaande donderdag 6 juni wordt een bijzondere dag voor Stefan Zijlema en Ilona den Hartog, want dan hopen zij elkaar het ja-woord te geven. Het burgerlijk huwelijk wordt ’s ochtends in een klein gezelschap gesloten; ’s middags willen Stefan en Ilona God om een zegen voor hun huwelijk vragen in een kerkdienst in De Hofstad. De dienst, waarin ds. Gerdina Loeve hoopt voor te gaan, begint om 15.45 uur. Na de dienst is er vanaf ongeveer 16.45 uur gelegenheid om Stefan en Ilona in De Hofstad te feliciteren. Het adres van Stefan en Ilona is: Louise de Colignystraat 38, 2404 GV Alphen aan den Rijn. Ook vanaf deze plaats feliciteren wij Stefan en Ilona van harte met hun huwelijk en we wensen hun en allen die bij hen horen een onvergetelijke dag toe.
 
Inleverdatum kopij Zomernummer De Hofstedeling
Kopij voor het zomernummer kan t/m uiterlijk woensdag 12 juni
worden ingeleverd. Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
SPEL en MUZIEKMIDDAG
Omdat het een hele gezellige zondagmiddag  in maart  is geweest met de in onze wijk tijdelijk wonende vluchtelin-gen, waar hele goede en leuke contacten zijn ontstaan,   gaan we 26 mei op herhaling.
Samen met Mudanthe  gaan we er weer een fijne middag van maken en proberen om de vluchtelingen weer wat afleiding te geven in het eentonige leven vol van spanning wat er met hun  gaat gebeuren in een onbekend land.
Iedereen is van harte welkom op zondag 26 Mei van 14.00 u tot 16.30 u  we rekenen weer op veel gemeenteleden voor leuke ontmoetingen met mensen uit andere landen zodat we weer kunnen laten zien dat we een gastvrije gemeente zijn in onze wijk. En ook graag wat helpende handen voor een drankje en een hapje
De diaconie rekent op jullie
 
Voedselbank
Als product voor de maand juni is gekozen voor pakken suiker(klontjes).
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019
Iemand die weinig geld heeft te besteden: “Geld wordt ongewild een belangrijk onderwerp in je leven. Je moet er elke dag gedwongen mee bezig zijn. Ik ben elke keer weer bang voor tegenvallers. Formulieren voor kwijtschelding of andere financiële post geven altijd weer veel paniek, stress en onzekerheid. Van de stress en zorgen word je moe, je hebt minder weerstand, je leeft voortdurend met een schuldgevoel dat je faalt, dat je niks van je leven maakt. Alles uit het leven halen, veel kunnen doen, je gewoon goed voelen zonder onrust en spanning, vakantie houden: ik heb vaak het gevoel niet écht te kunnen leven, genieten en ontspannen.”

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een actie van de kerken van Apeldoorn die dit jaar voor de negende keer wordt gehouden. Met de actie willen we elkaar oproepen om stil te staan bij mensen in onze buurt die hetzelfde ervaren. In de maand mei krijgen veel mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. We roepen elkaar op om (een deel) daarvan te delen met mensen in onze stad die minder hebben.

Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde datum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.

 

KOM IN MIJN TUIN 2019
Gastvrouwen/heren gezocht voor de zeer gewaardeerde activiteit!
In juni, juli en augustus: alle zondagen, behalve de eerste zondag van de maand: dan drinken we koffie in de kerk. 
U kunt zich inschrijven op de lijst in de hal van de kerk!
 
Persbericht Diaconale excursie duurzaamheid 22 juni in Apeldoorn
Geloof, Duurzaamheid en Toekomst Gelderland nodigt u van harte uit voor een diaconale excursie in Apeldoorn op 22 juni. We sluiten aan bij het thema van de landelijke kerkennacht die in dat weekend plaatsvindt. Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto ' Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien.
Wij gaan vanuit de lokale geloofsgemeenschappen in Gelderland op diaconale excursie naar Stichting Stadsak-kers, een duurzame plek in menselijke relaties en waar op duurzame wijze groenten en fruit geteeld worden.

We nemen deel aan de rondleiding en gaan zelf oogsten en koken met na afloop een tafelgesprek over het thema ‘geloof en duurzaamheid’.
 
Praktische gegevens:
Zaterdag 22 juni van 10.00 – 14.00 uur      Adres: Dommeweg 5b, 7323 RD Apeldoorn,
Kosten: 10 euro per persoon. (Maximaal 50 deelnemers)
Opgave voor kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding ontvangt u de definitieve uitnodiging.
We hopen u dan te ontmoeten.
 
Met hartelijke groet namens het voorbereidingsteam
Ronald Dashorst     Emmausparochie Apeldoorn
Theo van Driel        werkgroep duurzaamheid beraad van kerken Apeldoorn
Frans Hoogendijk   Diaconie Protestantse gemeente Apeldoorn
Mirjam Schuilenga  Stichting De Kim provincie Gelderland, tel. 06-15150061