De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 9 juni 2019 (eerste Pinksterdag) om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg         Organist: Marc Woning

Zingen voor de dienst:
Lied 109: 1, 2, 3 en 6 “Zing met ons mee uit alle macht” (Hofstadbundel)
Lied 144: 1, 2 en 3 “De Geest des Heren die het leven” (Evangelische Liedbundel)

Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 681 “Veni sancte Spiritus” (NLB) (met tekst en lezing samen met de zanggroep)
 
Bemoediging en groet

Vg.:    Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
          die hemel en aarde gemaakt heeft.
Allen: die de hemel als een tent boven ons uitspreidt,
           die zich beweegt op de vleugels van de wind.
           Die ons de aarde geeft om op te leven.
Vg.:    Die ons adem geeft en de Geest,

           die ons in vuur en vlam zet voor het werk van zijn handen.
           Die trouw is tot in eeuwigheid.
Allen: Het is feest! Voor de Heer willen wij zingen,
           een lied voor de Heer, zolang wij bestaan.
Vg.:    Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van God, onze Vader

           en van Jezus Christus, onze Heer,
           die sprekend God is door de Heilige Geest.
Allen: Amen.

Zingen: Lied 975: 1 (Zanggroep), 2 (Allen), 3 (Zanggroep) en 4 (Allen) “Jezus roept hier mensen samen” (NLB) (Lied van de maand juni)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het
                          Lied 683: 1, 2, 3 en 4 “’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest” (NLB) naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Joël 3: 1 - 5 en Johannes 20: 19 - 23 (uit de NBV)

Zingen: Lied 700: 1 “Als de wind die waait met vlagen” (NLB)

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13 (uit de NBV)

Zingen: Lied 700: 2 en 3 “Soms een wolk die gul wil geven” (NLB)

Schriftlezing: Handelingen 2: 14 - 16 en 37 - 47 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 672: 1 (Zanggroep), 2 (Allen), 4 (Zanggroep) en 7 (Allen) “Kom laat ons deze dag” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven (We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Gezang 304: 1, 2 en 3 “God is getrouw, zijn plannen falen niet” (Liedboek voor de Kerken)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel

We wensen u en jullie hele Gezegende en Geestrijke Pinksterdagen toe!


De bloemengroet gaat namens ons allen naar:
Fam. A. Streefkerk en fam. M. Denekamp

Kom in mijn tuin 2019:
Deze zondag is de eerste “Kom in mijn tuin”.  We zijn blij dat Martin en Ada Visser ons na de dienst willen ontvangen in hun tuin. Het adres is Carrouselweg 116.  
U bent allen van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven hiervoor, kom gewoon!  Vraagt u ook aan uw buurman of buurvrouw in de kerk of hij/ zij ook mee gaat? Dat zou fijn zijn.
 
Noodoproep van de Diaconie
De diaconie vraagt met spoed tijdelijke woonruimte voor 1 persoon.
Voor inlichtingen: Gert Buitenhuis, Tel. 06-25161632
 
Inleverdatum kopij Zomernummer De Hofstedeling
Kopij voor het zomernummer kan t/m uiterlijk woensdag 12 juni
worden ingeleverd. Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voedselbank
Als product voor de maand juni is gekozen voor pakken suiker(klontjes).
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Persbericht Diaconale excursie duurzaamheid 22 juni in Apeldoorn
Geloof, Duurzaamheid en Toekomst Gelderland nodigt u van harte uit voor een diaconale excursie in Apeldoorn op 22 juni. We sluiten aan bij het thema van de landelijke kerkennacht die in dat weekend plaatsvindt. Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto ' Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien.
Wij gaan vanuit de lokale geloofsgemeenschappen in Gelderland op diaconale excursie naar Stichting Stadsak-kers, een duurzame plek in menselijke relaties en waar op duurzame wijze groenten en fruit geteeld worden.

We nemen deel aan de rondleiding en gaan zelf oogsten en koken met na afloop een tafelgesprek over het thema ‘geloof en duurzaamheid’.
 
Praktische gegevens:
Zaterdag 22 juni van 10.00 – 14.00 uur      Adres: Dommeweg 5b, 7323 RD Apeldoorn,
Kosten: 10 euro per persoon. (Maximaal 50 deelnemers)
Opgave voor kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding ontvangt u de definitieve uitnodiging.
We hopen u dan te ontmoeten.
 
Met hartelijke groet namens het voorbereidingsteam
Ronald Dashorst     Emmausparochie Apeldoorn
Theo van Driel        werkgroep duurzaamheid beraad van kerken Apeldoorn
Frans Hoogendijk   Diaconie Protestantse gemeente Apeldoorn
Mirjam Schuilenga  Stichting De Kim provincie Gelderland, tel. 06-15150061