De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 16 juni 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Mevr. M. Bosch         Organist: Marc Woning          Koster: Alice Francke
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
DIENST VAN VOORBEREIDING
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 216: 1, 2 en 3 “Dit is een morgen" (NLB)
 
Groet:
V. de Heer is met u allen
G. Zijn vrede is met u.

Bemoediging :
V. Onze hulp verwachten wij van de Eeuwige
G. die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. en die de mens de levensadem in de neus geblazen heeft
G. God, laat zien dat u ook vandaag bij ons betrokken bent!
V. Raak ons aan met uw Geest
G. Zegen ons met uw licht.
V. laten we bidden…
 
Gebed (daarna gaat de gemeente zitten)
 
Zingen: Lied 975: 1 en 3 "Jezus roept hier mensen samen" (NLB) (Lied van de maand juni)
 
Kyriëgebed: dat afgesloten wordt met: lied 301 k       Kyrië-e-leison
                (voorzang door voorganger, herhaling door gemeente)
 
Glorialied: 654: 1, 4 en 6 "Zing nu de Heer, stem allen in" (NLB) 
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed bij de opening

Lezing: Genesis 2: 4b - 25

Zingen: 513: 1 en 2 "God heeft het eerste woord" (NLB)

Overweging

Meditatief orgelspel

Zingen: 825: 1, 2, 3 "De wereld is van Hem vervuld" (NLB)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden ( afgewisseld met het zingen van) lied 368 G "Adem van God, vernieuw ons bestaan" (NLB)

Stil gebed
Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven (We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): 695 1 t/m 5 "Heer raak mij aan met uw adem" (NLB) 

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel


De bloemengroet gaat namens ons allen naar:
Fam. G. Westerveld, fam. R. Wentzel en fam. S. Berghuis

Kom in mijn tuin 2019:
In juni, juli en augustus: gemeenteleden stellen op zondagen na de kerkdienst hun tuin (en bij slecht weer hun huis) open en schenken een kopje koffie of thee voor de liefhebbers. Op de eerste zondag van de maand drinken we koffie en thee in de kerkzaal. De overige zondagen bij iemand in de tuin.

Komende zondag, 16 juni, zijn we van harte welkom bij de familie Zijlstra. Ze hopen velen van u in hun tuin te mogen begroeten!
Gelukkig zijn er weer voldoende gastvrije gemeenteleden die zich hebben opgegeven gastheer/ gastvrouw te willen zijn. Super bedankt!
TAP: Inge Wouters, Kees Vaartjes, Lieke Sneek-Sharify, Ada Visser en Janneke Blaauw
 
Noodoproep van de Diaconie
De diaconie zoekt op zeer korte termijn tijdelijke woonruimte voor een persoon ,na onze vorige oproep hebben wij gelukkig tijdelijke woonruimte gevonden tot het eind van deze maand. Maar daarna hebben wij ook nog tijdelijk woonruimte nodig.
Helpen jullie de diaconie zoeken? Voor verdere inlichtingen neem contact op met een van de diakenen.
 
Voedselbank
Als product voor de maand juni is gekozen voor pakken suiker(klontjes).
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Persbericht Diaconale excursie duurzaamheid 22 juni in Apeldoorn
Geloof, Duurzaamheid en Toekomst Gelderland nodigt u van harte uit voor een diaconale excursie in Apeldoorn op 22 juni. We sluiten aan bij het thema van de landelijke kerkennacht die in dat weekend plaatsvindt. Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto ' Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien.
Wij gaan vanuit de lokale geloofsgemeenschappen in Gelderland op diaconale excursie naar Stichting Stadsak-kers, een duurzame plek in menselijke relaties en waar op duurzame wijze groenten en fruit geteeld worden.
We nemen deel aan de rondleiding en gaan zelf oogsten en koken met na afloop een tafelgesprek over het thema ‘geloof en duurzaamheid’.
 
Praktische gegevens:
Zaterdag 22 juni van 10.00 – 14.00 uur      Adres: Dommeweg 5b, 7323 RD Apeldoorn,
Kosten: 10 euro per persoon. (Maximaal 50 deelnemers)
Opgave voor kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding ontvangt u de definitieve uitnodiging.
We hopen u dan te ontmoeten.
 
Met hartelijke groet namens het voorbereidingsteam
Ronald Dashorst     Emmausparochie Apeldoorn
Theo van Driel        werkgroep duurzaamheid beraad van kerken Apeldoorn
Frans Hoogendijk   Diaconie Protestantse gemeente Apeldoorn
Mirjam Schuilenga  Stichting De Kim provincie Gelderland, tel. 06-15150061