Afdrukken
Hits: 372
Liturgie van de Eredienst op zondag 30 juni 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg         Organist: Wilco Veldkamp          Koster: Henk Borst
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 116: 1, 3 en 8 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer”
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 217: 1, 3 en 5 “De dag gaat open voor het woord des Heren” (NLB)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 385: 1 en 4 “De tafel van samen” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Psalm 86: 1 - 17 (uit de NBV)
 
We luisteren naar het lied “Amen” van de groep I Am They (via YouTube)
 
Schriftlezing: Lucas 18: 9 - 14 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 617a: 1, 2 en 3 en het refrein “Tienduizend redenen” (uit de bundel Hemelhoog)
 
Wij gedenken: Johanna Hendrika Tamboer - Roelofs
                                         - Annie -

Geboren: 29 september 1930
Overleden: 21 mei 2019

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 975: 1 en 4 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB) (Lied van de maand)

Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.
      (De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:

  • Psalm 145: 1 en 3 “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal” (NLB)
  • Lied 715: 1, 2, 4 en 5 “De grote dag breekt weldra aan” (uit de bundel Hemelhoog)

         (Melodie van Gezang 463 “O Heer die onze Vader zijt” (Liedboek voor de Kerken)) 

De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Wees nuchter hier in uw bestaan,
en houd in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.
Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet. 
Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem,
en laten diensten, groot en klein,
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem. 
In alles zij God eer gebracht,
aan Hem de lof gewijd.
Hij schenkt in Christus u de kracht,
Hem zij de heerlijkheid, de macht
tot in al’ eeuwigheid.

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 869: 1, 3 en 6 “Lof zij de Heer, ons hoogste goed” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 De bloemengroet gaat namens ons allen naar:
Mevr. J. ter Velde en mevr. H. Zweverink 
 
Voedselbank
In de maand juli wil de Voedselbank graag pakken knäckebröd inzamelen.
Doet u weer mee?
Weer hartelijk dank voor uw bijdrage in de afgelopen maand(en).
De diaconie
 
Kom in mijn tuin
We hebben al weer 3 stralende “kom in mijn tuin” ontmoetingsmomenten gehad. Het was erg gezellig en zonnig in de verschillende tuinen van onze gemeenteleden.
Komende zondag, 30 juni, willen Gino en Joke Giaccotto ons van harte verwelkomen na de dienst in hun tuin.
Komt u ook??

HULP GEVRAAGD
bij het schoonmaken van ALLE vloerbedekking in de Hofstad van maandag 8 juli t/m 12 juli

Bakkers voor iets lekkers bij de koffie
Schenkers voor koffie, water en thee
Opruimers en Afwassers
Schrobbers voor het evt. voorbewerken van grote vlekken
Schrobbers voor het bedienen van de Tapijtborstelmachine
Sjouwers voor het leeg maken van de zalen
Sjouwers voor het inrichten van de zalen

Opgave op de lijst in de hal of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ma 8 juli van 10.00 u - 13.00 u / 14.00 u - 17.00 u / 19.00 u - 21.00
di 9 juli van 10.00 u - 13.00 u / 14.00 u - 17.00 u / 19.00 u - 21.00
wo 10 juli van 10.00 u - 13.00 u / 14.00 u - 17.00 u / 19.00 u - 21.00
Indien nodig
do 11 juli van 10.00 u - 13.00 u / 14.00 u - 17.00 u / 19.00 u - 21.00
vr 12 juli van 10.00 u - 13.00 u / 14.00 u - 17.00 u