De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 28 juli 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger:  Egbert Fokkema uit Twello     
M.m.v.:          Johannes Kelder, lid van ‘de Straatklinkers’ uit Amsterdam
Organist:       Bert Riphagen 
Koster:          Ruud Kelderman
 
Orgelspel
 
Thema:  `ik zie Goud in jou…!´
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
(gemeente gaat staan, voor zover mogelijk)
 
Intochtslied 612 op melodie 968
 
Korte toelichting op thema en inhoud van deze eredienst
 
We worden stil voor God.
 
Johannes speelt op panfluit
 
Onze Hulp. Groet
Als Klein Gloria zingen we uit  ‘Wie roept mij? van Hans Bouma op melodie Lied 766
 
Johannes zingt: ‘ Zoek een land om te leven…’
 
Gebed om ontferming: we leggen ons leven aan God voor:
Gemeente sluit aan met het zingen van Lied 418: 3 (NLB)
 
We lezen uit Jesaja 58: 7 en 8 (NBV)
 
Gemeente zingt op melodie Gez. 446 (LvK)
 
Ik zie de hemel opengaan, de aarde in het licht
van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht
 
Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan
het ongeziene in het licht, uit niets groeit Gods bestaan
 
Ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld
van grond tot licht, van steen tot brood, wij zijn Gods evenbeeld.
 
Even nader kennismaken met Johannes Kelder

Johannes zingt: ‘Een mooi plekje…’
 
Gesprekje met aanwezige kinderen
 
Gebed om het licht van Gods Geest bij de opening van het Woord

We doen dat zingend met de woorden van Lied 632: 3 (NLB)
 
Lezing uit het OT: II Sam. 9: 1-13  (NBV)
 
Zingen op melodie Lied 68:

U die mij zoekt, U die mij vindt,  U die iets nieuws met mij begint en die mij om doet keren
naar waar het leven wordt geleefd en ieder die om toekomst geeft het leven nieuw kan leren
U die mij ziet en noemt mijn naam die mij ontdoet van hoon en blaam mij ziet met nieuwe ogen
bij U zal ik een iemand zijn gezien, gekend, bevestigd zijn en voluit leven mogen
 
Verkondiging ´ik zie Goud in jou..!´
 
Kijken en luisteren naar de clip van Gerald Troost: ´Ik zie GOUD in jou´!
 
Wij belijden ons geloof in God die ‘goud’ in ons ziet, door te zingen: Gez. 454: 4 (LvK)
                                                                                                        (zo mogelijk staande)

Gaat uit in wegen en in velden en brengt verdwaalden bij ons thuis
Reikt hun de broederhand en meldt hun: `de Koning noodt u in zijn huis´
Door het geloof zien wij het ware de eeuwigheid vervult de tijd
En iedereen mag dat ervaren die Christus` Naam met ons belijdt.
 
Dankgebed en voorbeden – (opgave van gemeenteleden mogelijk) 
 
Collecten:
 
Johannes speelt op panfluit en zingt tijdens de inzameling van gaven: “Swing low, sweet chariot”
 
Slotlied: 838: 1, 2 en 3 (NLB)
 
Uitzending: we ontvangen de zegen van onze Heer om zo ook anderen tot zegen te zijn

>>>>> Gezellig koffie- en theedrinken. Tijd voor ontmoeting en naar elkaar omzien. <<<<<
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. H. Beekman en bij mevr. R. van Silfhout.
 
Zondag 28 juli : Kom in mijn tuin:
u en jullie zijn van harte welkom bij: Bram en Elske, De Ploeg 23
Komt u/ komen jullie ook?
We zien u/ jullie graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
1 augustus: Zomerborrel in/ bij de Hofstad
U bent allemaal hartelijk welkom vanaf 20.30 uur tot uiterlijk 22 uur.
Het is fijn als iedereen iets meeneemt om te delen: iets te drinken en iets te knabbelen.
Nodig gerust buren, vrienden, familie uit om met u mee te komen!
 
Voedselbank
In de maand juli wil de Voedselbank graag pakken knäckebröd inzamelen.
Doet u weer mee?
Weer hartelijk dank voor uw bijdrage in de afgelopen maand(en).
De diaconie