De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 11 augustus 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Ds. M. Boelhouwer-Overeem           Organist: Bert Riphagen
 
Orgelspel
 
VOORBEREIDING
 
Mededelingen door ouderling van dienst
Moment van stilte
 
Intochtslied Psalm  68: 7 en 12 (NLB)
 
Votum en Groet
 
Inleiding op de dienst
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied Lied 315: 1 en 2 (NLB)
 
DE DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed bij de opening van de Schriften
 
Lezing uit OT: Jesaja 45: 1 – 13 (NBV)
 
Zingen Lied  850 (NLB)
 
Lezing uit NT: Romeinen 8: 31 – 39 (NBV)
 
Zingen Lied 902: 1, 4 en 5 (NLB)
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
 
Antwoordlied: Lied 848 (NLB)
 
We gedenken
 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: Lied 825: 1, 2 en 4 (NLB)
 
ZEGEN
 
besloten met een gezongen 'Amen'
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. G. Bisschop en naar mevr. J. Hofman.
 
Kom in mijn tuin
Vandaag, zondag 11 augustus kunt u na de dienst koffie of thee komen drinken bij de kanoclub! Inmid-dels weet u het wellicht wel allemaal te vinden.  Bij de T-Kruising van de Krabbehoogte en het fietspad aan de overkant van het kanaal. Als u nog onbekend bent met de weg: vraag het aan anderen die ook meegaan! Of aan Ad, Margreet, Jos, Lilian, Albert de Ruiter, Hanneke, Jan Cees of Inge. Zij zullen u ook gastvrij ontvangen daar! In de hal liggen routebeschrijvingen klaar.
 
Zomerborrel in/ bij de Hofstad
Op vrijdag 15 augustus bent u allemaal hartelijk welkom vanaf 20.30 uur tot ongeveer 22 uur.
Het is fijn als iedereen iets meeneemt om te delen: iets te drinken en iets te knabbelen.
Nodig gerust buren, vrienden, familie uit om met u mee te komen!
 
Van de kindernevendienst
Tijdens de zomervakantie – van zondag 21 juli tot en met zondag 1 september- zal er géén reguliere kindernevendienst zijn.
Voor de kinderen die dan wél in de dienst aanwezig zijn,
is er een KND- vakantietas met materiaal waarmee ze zich tijdens de dienst kunnen vermaken.
Na afloop van de dienst moet de tas dan weer worden ingeleverd, zodat die de volgende zondag weer gebruikt kan worden.
 
Voedselbank
In augustus wordt u gevraagd om pakken pannenkoekmeel te doneren.
De diaconie is blij met uw inzet voor de klanten van de Voedselbank.
Mede namens hen
hartelijk dank!
 
Startzondag
Beste Gemeenteleden,
Bij de afsluiting van ons seizoen op 21 juli jl. heeft ds. Albert Roodenburg het jaarthema voor het ko-mende jaar bekend gemaakt: ‘Een goed verhaal’. Dit sluit mooi aan op het vorige thema ‘Een goed gesprek’. Traditiegetrouw beginnen we met dit thema op de Startzondag op 15 september. In de voorbe-reiding daarvoor willen we vragen uw/jullie goede verhaal met ons te delen. Denk aan een mooie le-venservaring of een pakkend moment, recent of langer geleden.
Dit kan in woord of beeld voor 1 september per mail worden aangeleverd bij: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
We hopen op veel bijdragen die we dan naast de Startzondag op een aantal momenten in het jaar een plaats willen geven.
Met dank en groet, Taakgroep Vieren & Gemeente
 
Expositie
Tot September hangen de foto's van ons gemeentelid Martin Visser op de 1e verdieping.
De onderwerpen zijn gevarieerd en over het algemeen herkenbaar.
Komt u ook eens kijken op de bovenloop van de Hofstad?
Cie. Kunst in de kerk.