De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 18 augustus 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Ds. Gerdina Loeve        Organist: Wilco Veldkamp     Koster: Keest Vaartjes
 
Orgelspel
Mededelingen door ouderling van dienst
Moment van stilte
 
Aanvangslied: 215: 1, 2, 3 “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan“ (NLB)
 
Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft
V:  die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:  en niet loslaat wat Zijn hand begon
V:  Genade, vrede, vriendschap en barmhartigheid van God de Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest
A: Amen
 
Zingen: Lied 215: 4, 5, 6 “Wie van zich afziet naar God toe” (NLB)

Gebed
 
Zingen: Lied 215: 7 “Maak in uw liefde ons, Heer, bereid” (NLB)
 
Inleiding op de lezingen
 
Lezing: Ezechiël 47: 1-9
 
Zingen: Lied 672: 2 “O Geest der eeuwigheid” (NLB)
 
Lezing: Johannes 4: 1-30
 
Gezongen lezing: Psalm 42, ELB 8 “Als een hert dat verlangt naar water”
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: Lied: 672: 3, 6, 7 “In ’t lichaam van de Heer” (NLB)
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Collecte
 
Slotlied: “Ga dan op weg” (melodie gez. 434 ‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’)
 
Ga dan op weg en laat hoop
en verwachting je leiden.
Ook al zijn pijn en verdriet
door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de Geest,
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet
op je reis medemensen.
Geef aan eenieder al wat jij
jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ’t gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af
al je twijfel en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag
nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht,
dat zal je kracht zijn voor morgen.
 
Zegen en gezongen "Amen"
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. A. Schut en naar dhr. A. Burgwal.
 
Kom in mijn tuin
Zondag 18 augustus: u bent van harte welkom bij: Hans en Ans Veldkamp, Westenenkerzijweg 8
Komt u ook?
We zien u graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Van de kindernevendienst
Tijdens de zomervakantie – van zondag 21 juli tot en met zondag 1 september- zal er géén reguliere kindernevendienst zijn.
Voor de kinderen die dan wél in de dienst aanwezig zijn,
is er een KND- vakantietas met materiaal waarmee ze zich tijdens de dienst kunnen vermaken.
Na afloop van de dienst moet de tas dan weer worden ingeleverd, zodat die de volgende zondag weer gebruikt kan worden.
 
Voedselbank
In augustus wordt u gevraagd om pakken pannenkoekmeel te doneren.
De diaconie is blij met uw inzet voor de klanten van de Voedselbank.
Mede namens hen
hartelijk dank!
 
Inleverdatum kopij Start- /Herfstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het start- /herfstnummer kan t/m uiterlijk woensdag 11 september worden ingeleverd.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet!
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Startzondag
Beste Gemeenteleden,
Bij de afsluiting van ons seizoen op 21 juli jl. heeft ds. Albert Roodenburg het jaarthema voor het ko-mende jaar bekend gemaakt: ‘Een goed verhaal’. Dit sluit mooi aan op het vorige thema ‘Een goed gesprek’. Traditiegetrouw beginnen we met dit thema op de Startzondag op 15 september.
In de voorbereiding daarvoor willen we vragen uw/jullie goede verhaal met ons te delen. Denk aan een mooie le-venservaring of een pakkend moment, recent of langer geleden. Dit kan in woord of beeld voor 1 september per mail worden aangeleverd bij:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen op veel bijdragen die we dan naast de Startzondag op een aantal momenten in het jaar een plaats willen geven.
Met dank en groet, Taakgroep Vieren & Gemeente
 
Expositie
Tot September hangen de foto's van ons gemeentelid Martin Visser op de 1e verdieping.
De onderwerpen zijn gevarieerd en over het algemeen herkenbaar.
Komt u ook eens kijken op de bovenloop van de Hofstad?
Cie. Kunst in de kerk.