De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 18 augustus 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg  Organist: Dhr. M. Woning     Koster: M. Bot
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 139: 1 en 14 “Heer, die mij ziet zoals ik ben” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 272: 1, 2 en 4 “Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 405: 1 en 3 “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Jesaja 30: 15 - 21 (uit de NBV)
 
Zingen: Gezang 429: 1 en 3 “Wie maar de goede God laat zorgen” (Liedboek voor de Kerken)
 
Schriftlezing: Lucas 13: 22 - 30 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 316: 1 en 4 “Het woord dat u ten leven riep” (NLB)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
fam. A. den Dulk en naar dhr. J. Schieving.
 
Kom in mijn tuin
Zondag 25 augustus : Kom in mijn tuin:
u en jullie zijn van harte welkom bij: Dick en Hanneke Eertink, Markendoel 47 in Ugchelen!
Komt u/ komen jullie ook?
We zien u/ jullie graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Woensdag 28 augustus: Zomerborrel in/ bij de Hofstad
U bent allemaal hartelijk welkom vanaf 20.30 uur tot ongeveer 22 uur.
Het is fijn als iedereen iets meeneemt om te delen: iets te drinken en iets te knabbelen.
Nodig gerust buren, vrienden, familie uit om mee te komen!
 
Van de kindernevendienst
Tijdens de zomervakantie – van zondag 21 juli tot en met zondag 1 september- zal er géén reguliere kindernevendienst zijn.
Voor de kinderen die dan wél in de dienst aanwezig zijn,
is er een KND- vakantietas met materiaal waarmee ze zich tijdens de dienst kunnen vermaken.
Na afloop van de dienst moet de tas dan weer worden ingeleverd, zodat die de volgende zondag weer gebruikt kan worden.
 
Voedselbank
In augustus wordt u gevraagd om pakken pannenkoekmeel te doneren.
De diaconie is blij met uw inzet voor de klanten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!
 
Inleverdatum kopij Start- /Herfstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het start- /herfstnummer kan t/m uiterlijk woensdag 11 september worden ingeleverd.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet!
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Startzondag
Beste Gemeenteleden,
Bij de afsluiting van ons seizoen op 21 juli jl. heeft ds. Albert Roodenburg het jaarthema voor het ko-mende jaar bekend gemaakt: ‘Een goed verhaal’. Dit sluit mooi aan op het vorige thema ‘Een goed gesprek’. Traditiegetrouw beginnen we met dit thema op de Startzondag op 15 september. In de voorbe-reiding daarvoor willen we vragen uw/jullie goede verhaal met ons te delen. Denk aan een mooie le-venservaring of een pakkend moment, recent of langer geleden.
Dit kan in woord of beeld voor 1 september per mail worden aangeleverd bij: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
We hopen op veel bijdragen die we dan naast de Startzondag op een aantal momenten in het jaar een plaats willen geven.
Met dank en groet, Taakgroep Vieren & Gemeente
 
Expositie
Tot September hangen de foto's van ons gemeentelid Martin Visser op de 1e verdieping.
De onderwerpen zijn gevarieerd en over het algemeen herkenbaar.
Komt u ook eens kijken op de bovenloop van de Hofstad?
Cie. Kunst in de kerk.