De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 1 september 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Ds. Albert Roodenburg       Organist: Bert Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 68: 7 en 12 “God zij geprezen met ontzag” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 1016: 1, 2, 3 en 4 en het refrein “Kom, laat ons opgaan” (NLB)
                                                                                (Lied van de maand september)
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Filippenzen 2: 1 - 11 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 213: 1, 2, 3, 4 en 5 “Ik wil jou van harte dienen” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebed om de opening van het Woord
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Deuteronomium 24: 17 - 22 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 146c: 1 en 5 “Alles wat adem heeft love de Here” (NLB)
 
Schriftlezing: Lucas 14: 1, 7 - 14 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 990: 1, 3 en 6 “De laatsten worden de eersten” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 140: 1, 2 en 3 “Kroon Hem met gouden kroon”
                                                                                      (Evangelische Liedbundel)
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 1 september om 19.00 uur in “De Hofstad"
 
                                                Thema: “Een geopende deur”
Medewerkenden: 
Voorganger: Ds. B. Faassen, 
Koor:            Veluws Mannenensemble, o.l.v.  Wilbert Magré,
Organist:      Wilco Veldkamp, 
Koster:         Kees Vaartjes.
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Gezang 424: 1 en 2 (LvdK) 
 
Koor: PRIJST DE HEER MET BLIJDE GALMEN
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Psalm 73: 13 en 12  (Hervormde bundel 1938)
 
Bemoediging en groet
 
 Koor: A: DE BANIER VAN HET KRUIS   B: KOM BIJ MIJ
 
Gebed
 
Koor:  O, MIJN ZIEL HOUDT GOEDE MOED
 
Samenzang: Lied 140: 1, 2, 3 en 4 (Joh de Heer)
                                                                    
Visioen I  (Uit het boek Openbaringen)  
            
Samenzang: Gezang 457: 1, 2, 3 en 4 (LvdK)
 
Visioen II
 
Samenzang: Lied 140: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)
  
Koor: WHERE NO ONE STANDS ADONE
 
Gebeden
 
Koor: GLORIFY THY NAME
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, en  samenzang:  “Hoor een heilig koor van stemmen”   Gez. 109: 1, 2 en 6 (LvdK)
 
Koor:  ALS BAZUIN GESCHAL
 
Samenzang  Lied 568: 1, 2 en 4 (Joh de Heer)
 
Zegen  3x Amen
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 6 oktober 2019.
- Koor           :  Chr. Koorvereniging “Deo-Juvante” uit Huizen,  o.l.v. Hugo van der Meij.
- Voorganger:  Dhr. K. Bulens, Organist: Marc Woning, Koster: Kees
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. B. Kruit en bij mevr. A. Streefkerk.
 

4 Oktoberfeest in De Hofstad

Hierbij worden alle gemeenteleden en vrijwilligers van De Hofstad uitgenodigd om op vrijdag 4 oktober om naar dit leuke feest te komen!

Vanaf 17.30 uur is de inloop met koffie/thee.
Rond 18.00 uur wordt u een heerlijk dinerbuffet aangeboden.
Om 20.00 uur is het tijd om mee te zingen met de Juf, de Bakker en de Dominee met het pro-gramma “En we blijven jong van binnen”.
In de pauze kunt u even uw keel smeren met een drankje.
Na het tweede deel van het trio, eindigen we tenslotte met een drankje en klein hapje!
I.v.m. het buffet willen we heel graag weten hoeveel mensen er komen, daarom vragen wij u zich op te geven. Dat kan t/m vrijdag 27 september..
Op twee manieren:
1) Door het formulier dat vanaf volgende week in de hal van de kerk ligt, in te vullen. (mag terug in het mandje)
2) Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin:
- uw naam
- aantal personen
- of u opgehaald wilt worden
- of u speciale ‘eetwensen’ heeft
GEEFT U HET A.U.B. OOK DOOR AAN ANDERE GEMEENTELEDEN
EN VRIJWILLIGERS VAN DE HOFSTAD
Bij voorbaat dank!
De kerkrentmeesters
 
Inleverdatum kopij Start- /Herfstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het start- /herfstnummer kan t/m uiterlijk woensdag 11 september worden ingeleverd.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet!
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Voedselbank
In september wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!