De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 8 september 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
                                             12e zondag na Trinitatis
 
Voorganger: Dhr. Theo van Driel              Organist: Marc Woning     Koster: Maarten Bot
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 33: 1,5 en 6 (NLB)
Stil gebed
 
'Onze hulp' voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
                    allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
Zingen: Lied van de maand 1016 (NLB)
 
Gezongen Kyrië – Litanie Lied 300a (voorganger zingt de voorzang)
 
Glorialied Lied 305 (NLB)
 
Dienst van het Woord
Groet: voorg. De Heer zij met u
            allen: ook met u zij de Heer
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Deuteronomium 30, 15 – 20 (NBV)
 
Psalm 1
 
Schriftlezing: Lucas 14, 25 – 33
 
Zingen: Lied 845, mel. Psalm 86
 
Schriftuitleg
 
Lied: Johannes de Heer 133, vs. 1, 2 en 5 “Hij die rustig en stil”
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken of gezongen)
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied 313, vs. 1, 2 en 5 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen” 
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. M. Jansen en bij Mevr. M.Hofman.
 
‘Heel Hofstad bakt’
Voor de Startzondag op 15 september zijn we op zoek naar thuisbakkers die hun kunsten met ons willen delen in de vorm van iets lekkers bij de koffie.
Dus is bakken uw/jouw ding, dan horen we dat graag voor 12 september op mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Met dank en groet,
Taakgroep Vieren & Gemeente
 
Vrede verbindt over grenzen
22 september na de koffie/thee: Samen wandelen bij de start van de vredesweek vanuit de Hofstad
Wilt u een lunchpakketje meenemen?
Team Activiteiten Pastoraat
 
4 OKTOBERFEEST in DE HOFSTAD
Hierbij worden alle gemeenteleden en vrijwilligers van De Hofstad uitgenodigd om op vrijdag 4 oktober om naar dit leuke feest te komen!
Vanaf 17.30 uur is de inloop met koffie/thee.
Rond 18.00 uur wordt u een heerlijk dinerbuffet aangeboden.
Om 20.00 uur is het tijd om mee te zingen met de Juf, de Bakker en de Dominee met het pro-gramma “En we blijven jong van binnen”.
In de pauze kunt u even uw keel smeren met een drankje.
Na het tweede deel van het trio, eindigen we tenslotte met een drankje en klein hapje!
I.v.m. het buffet willen we heel graag weten hoeveel mensen er komen, daarom vragen wij u zich op te geven. Dat kan t/m vrijdag 27 september..
Op twee manieren:
1) Door het formulier dat vanaf volgende week in de hal van de kerk ligt, in te vullen. (mag terug in het mandje)
2) Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin:
- uw naam
- aantal personen
- of u opgehaald wilt worden
- of u speciale ‘eetwensen’ heeft
GEEFT U HET A.U.B. OOK DOOR AAN ANDERE GEMEENTELEDEN
EN VRIJWILLIGERS VAN DE HOFSTAD
Bij voorbaat dank!
De kerkrentmeesters
 
Inleverdatum kopij Start- /Herfstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het start- /herfstnummer kan t/m uiterlijk woensdag 11 september worden ingeleverd.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet!
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Voedselbank
In september wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!