De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 15 september 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 1016: 1, 2 en 3 en het refrein “Kom, laat ons opgaan” (NLB) (Lied van de Maand)
 
Gebed
 
Moment van aandacht voor de kinderen
 
Zingen: Lied “Martha, Martha, leg je bezem neer” van Elly en Rikkert (via YouTube)
 
Inleiding op het nieuwe jaarthema: “Een goed verhaal”
 
Eerste bijdrage: “God is overal en heeft een goed verhaal” van Joke Kusters
 
Zingen: Lied 226: 1 en 2 en het refrein “Heer, ik kom tot U” (Evangelische Liedbundel)
 
Tweede bijdrage: “Een goed verhaal (?)” van Marjanne Freriks
 
Schriftlezing: Lucas 10: 38 - 42 (uit de NBV)
 
Korte overdenking
 
Zingen: Lied 626: 1, 2 en 3 en het refrein “Aan uw voeten, Heer” (Hemelhoog)
 
Derde bijdrage: “De kracht van liefde en zachtheid” van Tieneke Berkhof
 
Zingen: Lied “Bron van liefde, licht en leven” (melodie: “Wat de toekomst brengen moge”)
 
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.
 
Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.
 
 
Gebeden
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 617a: 1, 2 en 3 en het refrein “Tienduizend redenen” (Hemelhoog)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 
Na afloop is er koffie, thee of iets fris met wat lekkers erbij!
Daarna zal Marc Woning nog een miniconcert geven in de kerkzaal
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. D. Smit en bij Fam. A. Klomp.
 
4 OKTOBERFEEST in DE HOFSTAD
Heeft u zich al opgegegeven?
Dat kan op twee manieren:
1) Door het formulier dat vanaf volgende week in de hal van de kerk ligt, in te vullen. (mag terug in het mandje)
2) Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin:
- uw naam
- aantal personen
- of u opgehaald wilt worden
- of u speciale ‘eetwensen’ heeft
GEEFT U HET A.U.B. OOK DOOR AAN ANDERE GEMEENTELEDEN
EN VRIJWILLIGERS VAN DE HOFSTAD
Bij voorbaat dank!
De kerkrentmeesters
 
Inleverdatum kopij Start- /Herfstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het start- /herfstnummer kan t/m uiterlijk woensdag 11 september worden ingeleverd.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet!
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Voedselbank
In september wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!
 
Vrede verbindt over grenzen
22 september na de koffie/thee:
Samen ong.5 km wandelen bij de start van de vredesweek vanuit de Hofstad (we gaan eerst op de fiets of met de auto naar startpunt)
Wilt u een lunchpakketje meenemen?
Team Activiteiten Pastoraat
 
Huiskamerontmoetingen 2019
We bespreken met elkaar het jaarthema: een goed verhaal.
U kunt zich opgeven op de lijst in de hal of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Komt u ook?
Middagen: 10 of 15 oktober van 14.30 – 16.30
Avonden: 9 of 17 oktober van 19.30 – 21.30 u.
Team Activiteiten Pastoraat
 
Bloembollenactie 2019
Dit jaar willen wij weer een bloembollenactie opstarten.
Op zondag 22/09, 29/09 en 6/10 zal er iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om de folders uit te delen.
Doel: campagne van Kerk In Actie; ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.
Kijk binnenkort op de website en de aankomende digitale nieuwsbrief voor verdere informatie.
De ZWO-commissie