De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 29 september 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
            2e zondag van de herfst                    thema ‘Kies dan het leven’
 
Voorganger: Ds. Martin De Jong (Doorwerth)      Organist: Bert Riphagen

Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Zingen lied 1016: 1, 2, 3 en 4 ‘Kom, laat ons opgaan’
 
Inleiding
Groet
Bemoediging
 
Zingen lied 1: 1 en 2 ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’
 
Wij bidden om ontferming over de nood in de wereld
 
Zingen als loflied 305: 1, 2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie’
 
Wij bidden om Geest
 
Inleiding kindernevendienst,
voorstellen nieuwe kerkelijk werkers
aansteken licht en zingen van het Lichtlied
 
Wij lezen 1 Samuel 16: 1 - 13
 
Zingen lied 323: 1 en 2 “Hoor. Maar ik kan niet horen’
 
Wij lezen Lukas 14: 25 - 33
 
Zingen lied 941: 1, 2, 3 en 4 ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’
 
Verkondiging
 
Meditatieve muziek bij het thema op het orgel
 
Wij danken en bidden
 
Wij kunnen financiële bijdragen leveren
Knderen komen terug uit nevendienst en vertellen over de vragen op hun bouwstenen
 
Zingen als slotlied 321: 1 m, 2 v, 3 m, 5v en 7a ‘Niet als een storm, als een vloed’
 
Wij delen in de zegen
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. B. de Smidt en bij mevr. E. Janssen.
 
De Hofstedeling
Woensdag 2 oktober vanaf 16.30 liggen voor de contactpersonen De Hofstedelingen klaar.
 
Voedselbank
In september wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!
 
Huiskamerontmoetingen 2019
We bespreken met elkaar het jaarthema: een goed verhaal.
U kunt zich opgeven op de lijst in de hal of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Komt u ook?
Middagen: 10 of 15 oktober van 14.30 – 16.30
Avonden: 9 of 17 oktober van 19.30 – 21.30 u.
Team Activiteiten Pastoraat
 
Bloembollenactie 2019
Dit jaar willen wij weer een bloembollenactie opstarten.
Op zondag 22/09, 29/09 en 6/10 zal er iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om de folders uit te delen.
Doel: campagne van Kerk In Actie; ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.
Kijk binnenkort op de website en de aankomende digitale nieuwsbrief voor verdere informatie.
De ZWO-commissie
 
Mandjeskoffie: start 6 oktober: na de dienst:
• Op bezoek bij mensen die bijvoorbeeld onze kerkdienst niet kunnen bezoeken met koffie/ thee en iets lekkers!
• Voor 6 oktober: neem zelf een mand met koffie/ thee, kopjes en iets lekkers mee.
• Voor adressen van mensen die koffiedrinkers willen ontmoeten zorgt de TAP (Team Activiteiten Pastoraat)! 
 
Zondag 13 oktober Wereldvoedseldag (Colombia)
Naast de aandacht die wij op zondag 13/10 vragen voor Wereldvoedseldag, is het dan ook weer tijd uw spaardoosje in te leveren.
Er zal  op 13/10 iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om uw spaardoosje in ontvangst te ne-men en een nieuwe aan u uit te reiken.
De opbrengst zal ten goede komen aan de vele goede projecten van Kerk in Actie.
De ZWO-commissie