De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 6 oktober om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg           Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 149: 1 en 2 “Halleluja! laat opgetogen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
We kijken en luisteren naar het Lied van de Maand oktober: “Op reis!” (via YouTube)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Deuteronomium 6: 4 - 9 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 103: 1 en 9 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 54 “Dit is de dag” (2x) (Hofstadbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Genesis 12: 1 - 9 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 55: 1, 3, 4 en 1 (nogmaals) en het refrein “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel)

(Het refrein is de tekst “Here God wij zijn vervreemden door te luist’ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem”)
 
Schriftlezing: Exodus 19: 1 - 6 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 362: 1, 3 en 4 “God in ons midden” (Evangelische Liedbundel)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 374: 1, 2 en 3 en het refrein “O Heer, mijn God” (Evangelische Liedbundel)

Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 6 oktober om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
                                                Thema: “Hij is het WEER”
Medewerkenden: 
Voorganger: Drs. Kees Bulens, 
Koor           : Chr. Koorvereniging “Deo-Juvante” uit Huizen o.l.v. Hugo van  der Meij,
Organist     : Marc Woning, 
Koster        : Kees Vaartjes.
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang: Lied 226: 1, 3 en 4 (Opwekking)  
Koor: EN HEER HOE GROOT IS UWE MACHT
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Lied 364: 1 en 3 (Evangelische liedbundel)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: ER IS EEN GOD DIE HOORT
 
Gebed
 
Koor:  IK ZAL ER ZIJN
 
Samenzang: Lied 755: 1 en 2 (NLB)
 
Schriftlezing: Genesis 12: 1 – 9 en Lucas 9: 18 – 20
 
Samenzang: Lied 406: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
 
Koor: IN HIS LOVE
 
Samenzang: Lied 754: 1 en 3 (NLB)  (Op melodie van “Love Divine”)
  
Koor: I STRETCH MY HANDS
 
Gebeden
 
Koor: LIVING FOR JESUS
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, en samenzang: “Wees mij U verlangen” Lied 520 (Opwekking)
 
Koor en Samenzang: LICHTSTAD MET U PAARLEN POORTEN (Het Refrein  Allen)
 
Samenzang: Lied 212: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
 
Zegen  3x Amen
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 november 2019.
- Koor            : Gemengd Koor “Groot Veluwe”,  o.l.v. Wilbert Magré, met  Joh. de Heer Liederen.
- Voorganger : Ds. J. Woudenberg,  Organist:  Bert Riphagen,  Koster: Kees Vaartjes
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. B. Braad en bij de fam. D. Eertink.
 
Mandjeskoffie: start 6 oktober: na de dienst:
• Op bezoek bij mensen die bijvoorbeeld onze kerkdienst niet kunnen bezoeken met koffie/ thee en iets lekkers!
• Voor 6 oktober: neem zelf een mand met koffie/ thee, kopjes en iets lekkers mee.
• Voor adressen van mensen die koffiedrinkers willen ontmoeten zorgt de TAP (Team Activiteiten Pastoraat)! 

Voedselbank
Voor oktober is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats. De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!
 
Huiskamerontmoetingen 2019
We bespreken met elkaar het jaarthema: een goed verhaal.
U kunt zich opgeven op de lijst in de hal of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Komt u ook?
Middagen: 10 of 15 oktober van 14.30 – 16.30
Avonden: 9 of 17 oktober van 19.30 – 21.30 u.
Team Activiteiten Pastoraat
 
Bloembollenactie 2019
Dit jaar willen wij weer een bloembollenactie opstarten.
Op zondag 6/10 zal er iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om de folders uit te delen.
Doel: campagne van Kerk In Actie; ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.
Kijk binnenkort op de website en de aankomende digitale nieuwsbrief voor verdere informatie.
De ZWO-commissie
 
Zondag 13 oktober Wereldvoedseldag (Colombia)
Naast de aandacht die wij op zondag 13/10 vragen voor Wereldvoedseldag, is het dan ook weer tijd uw spaardoosje in te leveren.
Er zal  op 13/10 iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om uw spaardoosje in ontvangst te nemen en een nieuwe aan u uit te reiken.
De opbrengst zal ten goede komen aan de vele goede projecten van Kerk in Actie.
De ZWO-commissie
 
Samen herfst eten
Zondag 27 oktober: om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten én koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558