De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 27 oktober om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Marjan Bosch uit Voorthuizen       Organist: Wop Kuipers       Koster: Ruud Muijs
 
Orgelspel

Welkom en afkondigingen
DIENST VAN VOORBEREIDING   (gemeente gaat staan)
 
Zingen: Lied 275: 1-5 “Heer onze Heer,  hoe zijt gij aanwezig” (NLB)
 
Groet: 
V.  de Heer is met u allen   
G.  Zijn vrede is met u.
 
Bemoediging:
v. De Heer zij met u
a. Ook met u zij de Heer
v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige die was, die is en die komt
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft, telkens weer
a: en die niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: een wereld waar liefde woont.
v. Laten wij bidden: … gebed (daarna gaat de gemeente zitten)
Zingen: Op reis (lied van de maand oktober, via YouTube)
 
Kyriëgebed: dat afgesloten wordt met: Lied 301e  “Kyrië-e-leison” (NLB)
 
Glorialied: Lied 304 “Zing van de Vader” (NLB)

Voor jong en oud 
Zingen van Het lichtlied, Kinderen gaan naar de kindernevendienst
  
DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed bij de opening
 
Zingen: Lied 335 (3x zingen) “Hoor het woord, het woord van onze God” (NLB)
 
Lezing: Genesis 32: 23-32
 
Zingen: Lied 607: 1 en 3 “Gij zijt voorbijgegaan” (NLB)
 
Overweging
 
Orgelspel
Zingen: Lied 1000: 1, 4 en 5 “Wij zagen hoe het spoor van God” (NLB)
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden (afgewisseld met het zingen van)  Lied 415: 1 “Zegen ons Algoede” (NLB)
 
Stil gebed
Onze Vader
 
Collecte
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
 
Slotlied: (gemeente gaat staan) Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)
 
Wegzending en Zegen. Amen (3x)
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. D. van Vliet en bij de fam. H. Ribbink.
 
Voedselbank
Voor oktober is als product van de maand
gekozen voor pakken pasta. U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats. De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!
 
Dagboekjes en dagblokkalenders "Dag in dag uit" 2020 van Ark Media
Bovenstaand kunt u weer bestellen op de intekenlijst in de hal van De Hofstad of via telef.nr. 5338027.
De prijzen zijn € 6,50 voor het dagboekje en € n10,99 voor de kalender.
Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd. Wilt u daarom duidelijke uw adres noteren?
Met een hartelijke groet, Hans Duijm
 
Kunst in De Hofstad: Dubbelexpositie
John Meijwes - schilderijen & Janneke Holtrust - beelden
De expositie is te bezoeken in de omloop boven de hal tot en met  zondag 15 december.
Op zondag aansluitend aan de dienst en op woensdag van 13:30 tot 16:00 uur
 
Dankdag
Gewoontegetrouw zamelen we op de zondag voor dankdag (dit jaar is dat op zondag 3 november) fruit of levensmiddelen in om zo onze dankbaarheid te tonen voor de goede dingen van het afgelopen jaar.
Ook dit jaar willen we deze goede gewoonte voortzetten en doen we mee met de voedselactie van Dor-cas. Samen gaan we voedsel inzamelen voor duizenden mensen in Oost-Europa, die in armoede leven en zo voor de komende koude wintermaanden wat voorraad aan eten ontvangen.
Doet u weer mee? Hierbij valt te denken aan de volgende producten:
 
- zonnebloemolie (plastic fles 1 liter), blik limonadesiroop, jam, thee, groenten, witte/bruine bonen blik  ken van 800 gram, suiker kiloverpakking, rijst kiloverpakking, macaroni of spaghetti 500 gram, liga een tandenborstel en tandpasta.
 
Dit jaar zamelen we alleen in op zondag 3 november omdat er op dankdag geen dienst zal zijn en er in de dienst op deze zondag aandacht wordt geschonken aan dankdag.
Een financiële gift is ook welkom, dan koopt de diaconie daar de gewenste producten mee.
De diaconie van De Hofstad rekent er op dat we veel voedselpakketten mogen samen stellen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
de diaconie van De Hofstad

Oproep pianoles
Van de centrale diaconie kwam een bijzondere hulpvraag bij ons, die we graag in uw midden leggen.
Via de reguliere hulpverleningskanalen is er een contact ontstaan met een vrouw die nu nog in Omnizorg woont, maar binnenkort verhuist naar een opstapwoning. Dat is een teken dat het goed gaat met haar. Zij is in de afgelopen jaren tot geloof gekomen en heeft daar veel steun aan. Ook heeft ze ontdekt dat ze een talent heeft om piano te spelen. Ze kan geen noten lezen, maar heeft zichzelf het spelen aangeleerd (met letters op de toetsen).
Haar hulpverlener geeft aan dat het heel mooi zou zijn als er een vrijwilliger zou zijn, die deze vrouw bij haar/hem thuis wat pianoles/aanwijzingen kan geven. Mevrouw heeft een zeer beperkt leefgeld en kan er dus niet voor betalen.
Misschien is er iemand binnen De Hofstad, die dit op zich wil nemen?
Dan hoort de diaconie dit graag.
De diaconie.

Reserveren
Graag op tijd reserveren, het eerste overleg voor reservering in 2021 is al geweest.
De weekroosters voor reservering worden enkele weken van te voren gemaakt
Door beperkte tijd wordt de mail minimaal 3 keer per week gelezen.
Kees Vaartjes heeft vakantie van 19 november tot 29 november 2019.
Met dank, Vriendelijke groet,  Kees Vaartjes planning reserveringen/verhuur
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 48889017 werkdagen ma wo vr  9.00 u - 12.00 u
NB Graag gebruik maken van de parkeerplaatsen van de Hofstad