De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 3 november om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg    Organist: Bert Riphagen              Koster: Maarten Bot
 
Orgelspel.
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 3 “God zij ons gunstig en genadig” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
We luisteren naar het Lied “Behüte mich Gott” (Taizé) (via YouTube)

Zingen: Lied 16b: “Behoed mij, o God” (NLB) (3x)
 
Gebed
 
Bijdrage door de diaconie
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 218: 1, 4 en 5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Lucas 10: 25 - 37 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3 “Wie oren om te horen heeft” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)
 
Zegenmoment
 
Zingen: Lied 415: 1 en 2 “Zegen ons, Algoede” (NLB) (Let op: in vers 1: “hen” i.p.v. “ons”)
 
Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
 
Wij gedenken dhr. Menno Denekamp
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Bijdrage door de diaconie
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied “God de Heere is almachtig”: 1, 2 en 3 (melodie van Lied 705 NLB)
 
1. God de Heere is almachtig, kijk, wat Hij geschapen heeft.
Alles wat Hij maakt, is prachtig en Hij zorgt voor al wat leeft.
Dank de Schepper, dank de Schepper, Die dit alles aan ons geeft.
 
2. Al het voedsel dat wij eten, geeft God ons met gulle hand.
En Hij geeft ook, niet vergeten, zaad voor elke nieuwe plant.
Dank de Schepper, dank de Schepper, Hij houdt alles steeds in stand.
 
3. God zorgt voor ons, alle dagen. Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper, dank de Schepper, wij getuigen: God is goed!
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 november  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
                                                Thema: “Pak de draad weer op”
Medewerkenden: 
Voorganger: Ds. Johan Woudenberg, 
Koor:            Gemengd Koor “Groot Veluwe”, o.l.v. Wilbert Magré, 
Organist:      Bert Riphagen, 
Koster:         Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang:  Lied 34: 1, 2 en 3 (Joh de Heer)  
Koor en Samenzang: PSALM 42:  1 en 2 koor  en 3 Allen
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang:  Lied 100: 1 en 2 (Joh de Heer)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: ZUM SANCTUS
 
Gebed
Koor:  HEER IK HOOR VAN RIJKE ZEGEN
 
Schriftlezing: Prediker 12: 1 – 7 en 2 Korintiërs 5: 1
 
Samenzang: Lied 19: 1a, 2v, 3m  en 4a (Joh de Heer)
 
Koor: VASTE ROTS VAN MIJN BEHOUD
 
Samenzang: Lied 184: 1, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)
  
Koor: KONING VAN HEMEL ZEE EN AARD
 
Gebeden
 
Koor: ZOALS IK BEN
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, en  samenzang:  “a. Tel Uw zegeningen/ b. Scheepje onder Jezus hoede”
 
Koor:  ALS IK IN UW HEMEL KOM
 
Samenzang  Lied 45a: 1, 2 en 3 (Joh de Heer)
 
Zegen  3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 december 2019.
- Koor            : Christelijk Mannenkoor Assen”,  o.l.v. Bert Duijst. 
- Voorganger : Ds. A. Noordijk,  Organist:  Harm Hoeve,  Koster: Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. N. Kramp en bij mevr. L. van Hensbergen
 
Voedselbank
In de maand november vraagt de Voedselbank om potten appelstroop in te zamelen.
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Dankdag
Gewoontegetrouw zamelen we op de zondag voor dankdag (dit jaar is dat op zondag 3 november) fruit of levensmiddelen in om zo onze dankbaarheid te tonen voor de goede dingen van het afgelopen jaar.
Ook dit jaar willen we deze goede gewoonte voortzetten en doen we mee met de voedselactie van Dor-cas. Samen gaan we voedsel inzamelen voor duizenden mensen in Oost-Europa, die in armoede leven en zo voor de komende koude wintermaanden wat voorraad aan eten ontvangen.
Doet u weer mee? Hierbij valt te denken aan de volgende producten:
- zonnebloemolie (plastic fles 1 liter), blik limonadesiroop, jam, thee, groenten, witte/bruine bonen blik  ken van 800 gram, suiker kiloverpakking, rijst kiloverpakking, macaroni of spaghetti 500 gram, liga
een tandenborstel en tandpasta.
Dit jaar zamelen we alleen in op zondag 3 november omdat er op dankdag geen dienst zal zijn en er in de dienst op deze zondag aandacht wordt geschonken aan dankdag.
Een financiële gift is ook welkom, dan koopt de diaconie daar de gewenste producten mee.
De diaconie van De Hofstad rekent er op dat we veel voedselpakketten mogen samen stellen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
de diaconie van De Hofstad

Dagboekjes en dagblokkalenders "Dag in dag uit" 2020 van Ark Media
Bovenstaand kunt u weer bestellen op de intekenlijst in de hal van De Hofstad of via telef.nr. 5338027.
De prijzen zijn € 6,50 voor het dagboekje en € n10,99 voor de kalender.
Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd. Wilt u daarom duidelijke uw adres noteren?
Met een hartelijke groet, Hans Duijm
 
Zaterdag 16 november Kerst Bazaar in De Hofstad
Al vele jaren organiseert de PKN-kerk “de Hofstad” aan het Hofveld in Apeldoorn een Kerst-bazaar
Dit jaar op zaterdag 16 november a.s. vanaf 10.00 uur!
Dus voor kopers nog meer keus uit: kunstkerstbomen, ballen, slingers, verlichting, prullaria, kerststukjes, kerstversieringen, kersthuisjes, stalletjes, enz.
In een van de zalen en kerkzaal kunt u uw slag slaan bij de tweedehands winterkleding, is er koffie en soep, het raden van het gewicht van een heerlijke rollade of een enorm Kerstbrood, er zijn prachtige zelfgemaakte (kerkst/nieuwjaars)kaarten en buiten zijn er de lekkerste oliebollen van Apeldoorn te koop.
Zoveel kerstgoederen bij elkaar heeft u nog niet eerder gezien!!!
Kom dus zaterdag 16 november naar kerk “de Hofstad” aan het Hofveld 52!
 
Kunst in De Hofstad: Dubbelexpositie
John Meijwes - schilderijen & Janneke Holtrust - beelden
De expositie is te bezoeken in de omloop boven de hal tot en met  zondag 15 december.
Op zondag aansluitend aan de dienst en op woensdag van 13:30 tot 16:00 uur
 
Reserveren
Graag op tijd reserveren, het eerste overleg voor reservering in 2021 is al geweest.
De weekroosters voor reservering worden enkele weken van te voren gemaakt.
Door beperkte tijd wordt de mail minimaal 3 keer per week gelezen.
Kees Vaartjes heeft vakantie van 19 november tot 29 november 2019.
Met dank, Vriendelijke groet, 
Kees Vaartjes planning reserveringen/verhuur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 48889017 werkdagen ma wo vr  9.00 u - 12.00 u
NB Graag gebruik maken van de parkeerplaatsen van de Hofstad