De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op Zondag 10 november 2019 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg         Organist: dhr. W. Kuipers
 
Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing”

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 16b: “Behoed mij, o God” (NLB) (3x) (Lied van de maand)

Gebed

Korte inleiding op de “Week van de mantelzorg”

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 60: 1, 2, 3, 4 en 5 en het refrein “Handen heb je om te geven” (Hofstadbundel) naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Exodus 3: 9 - 15 (uit de NBV)

Zingen: Lied 38: 1, 2, 3 en 4 “Ik zal er zijn voor jou” (Hofstadbundel)

Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 5 en 14 - 18 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 275: 1, 2 en 3 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” (NLB)

Wij gedenken: Cornelis Flokstra

Geboren: 1 oktober 1929
Overleden: 11 augustus 2019

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 975: 1 en 4 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB)

Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)


VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
- Lied 280: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 “De vreugde voert ons naar dit huis” (NLB)
- Psalm 145: 1, 3 en 5 “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal” (NLB)

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. A. ten Hoorn en naar dhr. H. Wolters.

Voedselbank
In de maand november vraagt de Voedselbank om potten appelstroop in te zamelen.
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!

Inzameling Bazaar
Donderdag 14 november geen inzameling goederen vanwege de Kerst Bazaar

Zaterdag 16 november Kerst Bazaar in De Hofstad
Al vele jaren organiseert de PKN-kerk “de Hofstad” aan het Hofveld in Apeldoorn een Kerst-bazaar
Dit jaar op a.s. zaterdag 16 november a.s. vanaf 10.00 uur!
Dus voor kopers nog meer keus uit: kunstkerstbomen, ballen, slingers, verlichting, prullaria, kerststukjes, kerstversieringen, kersthuisjes, stalletjes, enz.
In een van de zalen en kerkzaal kunt u uw slag slaan bij de tweedehands winterkleding, is er koffie en soep, het raden van het gewicht van een heerlijke rollade of een enorm Kerstbrood, er zijn prachtige zelfgemaakte (kerkst/nieuwjaars)kaarten en buiten zijn er de lekkerste oliebollen van Apeldoorn te koop.
Zoveel kerstgoederen bij elkaar heeft u nog niet eerder gezien!!!
Kom dus zaterdag 16 november naar kerk “de Hofstad” aan het Hofveld 52

Inleverdatum kopij Kerstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het kerstnummer kan worden ingeleverd. Graag ontvangen wij de kopij eerder dan de uiterste inleverdatum. Vanwege het bewerken en opmaak van de teksten.
Mocht het echt niet anders kunnen, de uiterste inleverdatum is woensdag 20 november.
Uw kopij zien wij graag tegemoet op emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkbalans 2020 gaat digitaal
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2020 zijn in volle gang. Een belangrijke verandering t.o.v. voorgaande jaren is dat het mogelijk wordt om uw toezegging digitaal te doen. Dat gaat als volgt: 
Alle leden die in 2019 een toezegging hebben gedaan, ontvangen rond 21 november 2019 een uitnodiging om aan de Actie Kerkbalans 2020 mee te doen en een beschrijving hoe de digitale antwoordstrook kan worden opgevraagd, ingevuld en verzonden.
Gemak voor u, gemak voor de ledenadministratie en daarnaast zijn er minder lopers nodig.
Houdt uw brievenbus de komende tijd dus goed in de gaten en doe uw toezegging digitaal!
Ps . Voor de leden die de toezegging niet digitaal kunnen of willen doen, zal in januari 2020 op de gebruikelijke wijze Actie Kerkbalans worden georganiseerd.

Kunst in De Hofstad: Dubbelexpositie
John Meijwes - schilderijen & Janneke Holtrust - beelden
De expositie is te bezoeken in de omloop boven de hal tot en met  zondag 15 december.
Op zondag aansluitend aan de dienst en op woensdag van 13:30 tot 16:00 uur

Reserveren
Graag op tijd reserveren, het eerste overleg voor reservering in 2021 is al geweest.
De weekroosters voor reservering worden enkele weken van te voren gemaakt.
Door beperkte tijd wordt de mail minimaal 3 keer per week gelezen.
Kees Vaartjes heeft vakantie van 19 november tot 29 november 2019.
Met dank, Vriendelijke groet, 

Kees Vaartjes planning reserveringen/verhuur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 48889017 werkdagen ma wo vr  9.00 u - 12.00 u
NB Graag gebruik maken van de parkeerplaatsen van de Hofstad