De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 22 december 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G. van Asselt              Organist: Bert Riphagen            
 
Orgelspel
Welkom namens de kerkenraad
Woorden van voorbereiding
 
Intochtslied Psalm 146:1, 3 (NLB)

Bemoediging en Groet
 
 
Zingen: Gezang 117:1 (Liedboek 1973)
 
Verootmoediging/Woorden uit de bijbel
 
Zingen: Gezang 117: 3, 4 (NLB)
 
Aandacht voor de kinderen
• kinderen komen naar voren_
• adventskaarsen worden aangestoken
• zingen van projectlied
 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 
Schriftlezing: Genesis 49 :1-18, 28 (NBV)
 
Zingen: Lied 442: 1 (NLB)
 
Schriftlezing: Lukas 1: 46-56 (NBV)
 
Zingen: Lied 442: 2 (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 460: “Ik zal er zijn” (Bundel Hemel hoog)
 
Gebeden

Collecte tijdens orgelspel
 
• de  kinderen  komen terug, daarna kijken we naar een filmpje van het project 
 
Zingen: Lied 444 (NLB)
 
Zegen
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. A. Logtenberg, Hoenderparkweg 53-2 en naar
dhr. A. de Weerd, Imkersdreef 6, tijdelijk verblijvend in Randerode.
 
Inzameling Voedselbank
In december vraagt de Voedselbank om rollen beschuit.
Doet u weer mee?
Daar twijfelen we eerlijk gezegd niet aan want elke maand vult de maand heel goed.
Hartelijk dank daarvoor!
De diaconie
 
Oliebollenactie ZondagAvondGespreksgroep
De decembermaand is weer aangebroken en het nieuwe jaar komt in zicht!
Tijd om alvast uw oliebollen te bestellen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Kerkradio Apeldoorn, waar we als De Hofstad nauw bij betrokken zijn!
Kerkradio Apeldoorn verzorgt al ruim 70 jaar radio-uitzendingen van kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn voor iedereen die wil luisteren,
maar speciaal voor mensen die aan huis zijn gebonden.
Een team van enthousiaste vrijwilligers staan iedere zondag voor u klaar om ’s ochtends en ’s avonds een uitzending te verzorgen.
Bij de uitgang kunt u een bestelformulier mee krijgen en in de hal staat een doos waarin u uw ingevulde formulier kunt stoppen.
Namens de vrijwilligers van Kerkradio Apeldoorn heel hartelijk bedankt.
Doet u weer mee?
 
Diensten komende (Kerst)week
Kerstavond 24 december, aanvang tussen 18.45 en 19.15 uur.
1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur