De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Kerstavond in De Hofstad: Beleef het Kerstverhaal al wandelend in Zuid!
Zoals u en jullie inmiddels gewend zijn, is er ook dit jaar op dinsdag 24 december weer een ‘Kerstavondviering’ in De Hofstad.
Al een aantal weken is er een enthousiaste groep gemeenteleden bezig met de voorbereidingen van deze avond.
 
Dit jaar ziet het programma er als volgt uit:
De aanvang is tussen 18.45 en 19.15 uur in De Hofstad.
U wordt dan op het voorplein van de kerk ontvangen en ingeschreven door de Romeinse heersers, net als in het Kerstverhaal.
 
Daarna volgt u de ster door de wijk en komt u langs verschillende hoogtepunten uit het Kerstverhaal.
De tocht eindigt in de kerkzaal van De Hofstad met samenzang bij de stal.
Na afloop is er chocolademelk met lekkers in de hal van de kerk!
 
Mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen wat later komen en direct in de kerkzaal gaan zitten. 
De overige deelnemers wordt geadviseerd een dikke jas aan te trekken en zo nodig ook een paraplu mee te nemen.
We hopen er met elkaar een mooie belevenis van te maken. Laat u en laat je verrassen en kom op dinsdag 24 december naar De Hofstad!
 

 
Liturgie voor de dienst op woensdag 25 december 2019, 1e Kerstdag om 10.00 uur in De Hofstad
Voorganger: ds. Albert Roodenburg  Organist: Bert Riphagen
Koster:          Henk Borst   M.m.v:     Rijk Heusinkveld
 
Zingen voor de dienst:
Lied 477: 1, 3 en 5 “Komt allen tezamen” (NLB)
Lied 481: 1, 2 en 3 “Hoor, de engelen zingen de eer” (NLB)
 
Woord van welkom
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied “Wij trekken in een lange stoet” van Sela (via YouTube) (Lied van de Maand)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren, de kaarsen worden aangestoken en we zingen het projectlied. Daarna gaan de kinderen naar de Kindernevendienst.
 
Bijdrage in het kader van het jaarthema “Een goed verhaal”
 
Zingen: Lied 489: 1 en 2 “Komt ons in diepe nacht ter ore” (NLB)
Schriftlezing: Jesaja 52: 7 - 10 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 482: 1 en 3 “Er is uit ’s werelds duistere wolken” (NLB)
Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 18 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 488: 1, 2, 3, 4 en 5 “In den beginne was het woord” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 478: 1 en 2 “Komt, verwondert u hier, mensen” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecten en inzameling van de gaven
De kinderen komen terug van de KND en dan kijken we nog naar een filmpje bij het project.
 
Slotlied (staande): “Ere zij God”
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
                         We wensen u en jullie hele Gezegende Kerstdagen toe!