De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 12 januari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. D. Luijmes Organist: Marc Woning Koster: Ruud Kelderman
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande) Gezang 148: 1 en 2 “Wees wellekom / uw heerlijkheid” (LvdK)
 
Votum & groet 

Zingen Lied 212: 1 en 2 (Lied van de maand) (NLB)
 
Inleiding

Gebed  

Zingen: Lied 151: 1, 2 en 3  “O Christus woord der eeuwigheid et cetera” (LvdK)

Zingen Lied 348: 1, 2 en 3 “Komt, laat / O zegt / En zo” (ELB)
 
Gebed

Aandacht voor de kinderen, we zingen het Lichtlied en daarna gaan ze naar de kindernevendienst
 
1e Schriftlezing Mattheüs 3: 13  - 17 NBV
Zingen Lied 364: 1 en 2  Heerlijk / Heilig” (ELB)
 
2e Schriftlezing Kolossenzen 1: 24 – 2: 3 + 2: 6 - 10 + 15 (NBV)
Zingen Lied 364: 3  “Waardig” (ELB)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen Lied gezang 86: 1, 8 en 9 (LvdK)
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn en we horen nog even wat zij gedaan hebben bij de Kindernevendienst)
 
Gebeden en Onze Vader
 
Slotlied (staande) Gezang 297: 1 en 2 “Toch overwint eens / O welk een vreugde” (LvdK)
 
Zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. A. Logtenberg en naar mevr. C. Wind.
 
Actie Kerkbalans 2020
Net als in voorgaande jaren zal in januari 2020, om precies te zijn van 18 januari tot en met 2 februari, ook in onze wijkgemeente De Hofstad de Actie kerkbalans 2020 worden georganiseerd.
Ondanks dat aan de leden de mogelijkheid is geboden om hun toezegging digitaal kenbaar te maken is het nodig de Actie Kerkbalans 2020 op de gebruikelijke wijze te organiseren.
Dat gaat niet zonder de inzet van u als vrijwilliger.
Wij willen u vragen of u ons in 2020  kunt helpen met het bezorgen en ophalen van de enveloppen.
Wilt u aan ons via een antwoord op deze mail bevestigen dat wij u op u kunnen rekenen Het ophalen van de enveloppen is op vrijdag 17 januari 2020 tussen 19:00 uur tot 20:30 uur.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking
Met vriendelijke Groet, Jan Beeuwkes
 
Voedselbank
In de maand januari wil de Voedselbank graag kleine potjes en/of blikjes groente inzamelen.
Er is regelmatig weinig groente uit te delen; met name voor de vele éénpersoonshuishoudens,
die van de Voedselbank gebruik maken, zijn deze potjes/blikjes erg handig.
De diaconie hoopt dat net als in het afgelopen jaar ook in het komende jaar weer met succes
producten van de maand zullen worden ingezameld.
Hartelijk dank voor uw trouwe deelname,
de diaconie van De Hofstad.
 
Komt u ook boerenkool eten?
Op 31 januari 2020 17.30 uur In de Hofstad
Opbrengst voor Voices4Peru
Kosten 7,50 euro p.p. (maar meer geven is toegestaan)
Ook een vegetarische variant
Opgave via: lijst in de hal van de kerk, mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen: zie nieuwsbrieven