De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 16 februari 2020 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg              Organist: dhr. W. Veldkamp 
 
M.m.v. Apeldoorns Christelijk Mannenkoor o.l.v. Jacob Schenk
 
Koor zingt: “Precious Lord, take my hand”
 
Zingen: Lied “Nader mijn God, bij U”: 1 (Allen), 2 (Koor) en 3 (Allen)
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 2 “God zij ons gunstig en genadig” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 551: 1, 2 en 3 “Dank U wel” (Hemelhoog) (via YouTube) (Lied van de Maand)
 
Koor zingt: “Zoals ik ben”
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 86: 1, 2, 3 en 4 “Geef mij kracht” (Hofstadbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Exodus 20: 1 - 17 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 119a: 1 en 4 “Uw woord omvat mijn leven” (NLB)
 
Schriftlezing: Mattheüs 5: 17 - 26 (uit de NBV)
 
Koor zingt: “Liefde”
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 316: 1 en 4 “Het woord dat u ten leven riep” (NLB)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Koor zingt het “Onze Vader”
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn en we horen nog even wat zij gedaan hebben bij de Kindernevendienst).
 
Koor zingt: “Jacob’s Ladder”
 
Slotlied (staande): Lied 413: 1 (Allen), 3 (Koor) en 2 (Allen) “Grote God, wij loven U”(NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Koor zingt: “By the Rivers of Babylon”
 
Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. J. van Manen, naar de fam. A. Regterschot en naar de fam. H. Veldkamp.
 
Voedselbank
In februari wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!
 
Expositie Gert Bosman in de omloop boven de hal
De komende weken zijn er olieverfschilderijen van Gert Bosman uit Ugchelen te zien in de omloop boven de hal. In 2006 begon hij met tekenlessen bij Marius van Dokkum. Na twee jaar werd dat uitgebreid met schilderen, eerst met acryl en later met olieverf. De lessen worden nog steeds met veel plezier gevolgd.
De onderwerpen van zijn stillevens komen uit het dagelijks leven om ons heen: groenten, fruit, eieren, dieren en landschappen.
De expositie is te bezichtigen tot en met 23 februari 2020 op zondag na de kerkdienst en op woensdagmiddag tussen 13:30 en 16 uur.
Marjolein Zijlstra, commissie Kunst in De Hofstad