De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 1 maart 2020 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. IM Pijpers-Hoogendoorn      Organist: Bert Riphagen      Koster: Wouter Visscher    Ouderling: Inge Wouters
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): lied 91a (NLB)

Stil Gebed
 
Bemoediging en groet

Kyriegebed dmv het zingen van lied 281: 1, 2, 4 en 5 (NLB)

DIENST VAN HET WOORD
 
Groet
 
Gebed van de zondag
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing Exodus 3: 1-18
 
Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 4
 
Schriftlezing Marcus 1: 12-15
 
Zingen: lied 539 (NLB)
 
Schriftuitleg
 
Zingen: lied 827 (NLB)

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn).

Slotlied (staande): lied 536 (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 1 maart om 19.00 uur in De Hofstad
 
                                  Thema: “Troost in Zijn Lijden”

Medewerkenden:
Voorganger : ds. J. Woudenberg
Organist: Bert Riphagen
Koor: Christelijk Koorvereniging “Novo-Cantare” uit Apeldoorn o.l.v. Jan Willem Docter
Koster: Ruud Muijs
Ouderling: Ruud Kelderman

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Psalm 24: 1, 2 en 3 (NLB)

Koor: PSALM 24 - INTOCHTSLIED

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang : lied 562: 1, 2 en 3 (NLB)

Bemoediging en groet

Koor: KYRIË

Samenzang: lied 381: 1 en Lied 911: 4 (NLB)

Gebed

Koor: GLORIA

Samenzang: lied 116: 1, 2, 3 en 5 (Evangelische Liedbundel)

Schriftlezing: Johannes 19: 1 – 16 (NBG)

Kort Woord

Samenzang: Gezang 192: 1 (Allen), 3 (Vrouwen), 4 (Mannen) en 6 (Allen) (LvdK)

Koor: REDEEMER OF MY HEART

Samenzang: lied 232: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)

Koor: CAST YOUR BURDEN ON THE LORD

Gedicht en Gebeden

Koor: ONZE VADER IN DE HEMEL

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang lied 836: 1, 2 en 4(JdH) en Lied 657: 1, 3 en 4(JdH)

Koor: HYMN OF PEACE
 
Samenzang: lied 248: 1, 2, 3 en 4 (NLB)

Zegen en Zingen 3x AmenDe bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. G. Smeitink en fam. R. van Surksum

Voedselbank
Als product van de maand maart is thee gekozen.

De (klanten van) de Voedselbank zijn blij met de royale steun vanuit de kerken!
 
Inleveren kopij De Hofstedeling
Kopij voor het Paasnummer kan ingeleverd worden t/m uiterlijk woensdag 11 maart.

Deze kan gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dank voor uw bijdrage.

De redactie