De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 31 mei 2020, Eerste Pinksterdag, in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg
 
Woord van welkom
 
Aanvangslied: Lied 672 “Kom laat ons deze dag” (NLB) (via YouTube)
 
Stil gebed
 
Bemoediging en Groet
 
Gebed
 
Moment voor de kinderen: we kijken naar een filmpje van de Kindernevendienst
Lied van Meester Richard (via YouTube)
 
Schriftlezing: Lucas 3: 21 - 22 (uit de NBV)
 
Lied: Opwekking 334 “Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen” (via YouTube) 
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13 (uit de NBV)
 
Overdenking
 
Lied 670 “Kom Schepper God, o heilige Geest” (NLB) (via liedboekcompendium)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Afkondiging van de collecten
 
Lied: Sela: “De wind steekt op” (via YouTube
 
Zegen
 
Pinksterboodschap vanuit de kerkenraad
 


De bloemen worden met een hartelijke groet namens de gemeente bezorgd bij:
Fam. W. van der Wijk en bij mevr. I. Krans