De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 14 juni 2020 om 9.30 uur vanuit De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg
 
Woord van welkom
 
Aanvangslied: Psalm 62: 1, 4, 5, 6 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” (via liedboekcompendium)
 
Stil gebed
 
Bemoediging en Groet
 
Gebed
 
Lied voor de kinderen: “Heer, onze Heer (hoe machtig is Uw naam)” (via YouTube)
 
Schriftlezing: Jesaja 12: 1 - 6 (uit de NBV)
 
Lied: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing” (via liedboekcompendium)
 
Schriftlezing: Mattheüs 9: 35 - Mattheüs 10: 15 (uit de NBV)
 
Overdenking
 
Lied: “Mijn Herder” van Sela (via YouTube)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 
Lied: “Onze Vader” (via YouTube)
 
Afkondiging van de collecten
 
Slotlied: Lied 302 “God in den hoog’ alleen zij eer” (NLB) (via YouTube)
 
Zegen
 

 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
dhr. H. Borst en naar en mevr. J. Hofman
 
Online uitzendingen
Volgende week zondag, 21 juni 2020, is er weer een uitzending, ds. Egbert Fokkema is dan de voorganger. De dienst begint weer om 9.30 uur en wordt zowel via Kerkradio als KerkTV (YuoTube) uitgezonden.
Mediateam De Hofstad
 
Thuis' collecteren
De behoefte aan een bijdrage blijft in deze moeilijke tijd bij alle collectedoelen onverminderd aanwezig. Vaak is die behoefte nu zelfs groter. Daarom willen wij u vragen thuis te doneren via de Tikkie-app op uw telefoon, waarmee de QR code op de website kan worden gescand. Of u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn t.n.v. wijkgemeente De Hofstad. De diaconie verdeelt uw giften over de drie collecte-bestemmingen. Alvast hartelijk dank!