De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 21 juni 2020 om 9.30 uur in De Hofstad

 

Predikant: Egbert Fokkema uit Twello,       Zang: Laura Klink – van der Linden,     Organist: Bert Riphagen

 

THEMA: ‘ Klant voor het LEVEN, kom, koop gratis alles wat nodig is en deel je geluk…!’

 

Voor de dienst speelt Bert melodieën van: ELB 8: “als een hert dat verlangt naar water…” en van Ps 84: “Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer….”

 

Welkom!
Afkondigingen.

 

We zingen: Lied 280: 1, 2, 3(NLB)

 

Onze Hulp en Groet

 

Lofprijzing: Psalm 98: 3, 4 (NLB)

 

Gebed om ontferming en om de bezieling en inspiratie van Gods Geest

 

Hartversterker - Vertoning The Servant Song (via YouTube)

 

Samen zingen: Glorialied: Lied 608: 1 (NLB)

 

DIENST VAN HET WOORD.

 

Gebed bij de opening van het woord.

 

Eerste schriftlezing : Jesaja 55: 1-9 (BiGT)

 

Zingen: Lied 653: 2, 3, 5 (NLB)

 

Tweede schriftlezing : Matteüs 5: 1-10 en 14-16 (NBV)

 

Zingen: Lied 418: 1, 2 (NLB)

 

Overdenking

 

Samen zingen: Lied 871: 1, 2, 3, 4 (NLB) (via YouTube)

DIENST VAN GEBED EN GAVEN.

 

Dankgebed en Voorbeden.

 

Aankondiging collecten

 

Slotlied 968: 1 en 2 (NLB)

 

Uitzending en zegen.

 De bloemen gaan met een hartelijke groet naar:
Mevr. J. van de Hel en naar mevr. H. Vrij


*Vakantiegeld Samen Delen is een groot succes.*
Dit jaar is er een recordbedrag opgehaald: €124.547,93.
Om stil van te worden. En om tegen alle gevers te zeggen: dankuwel!
Dank u wel voor het vertrouwen in deze actie van de kerken.
Fijn dat zoveel mensen geloven in samen delen!
Er zijn ook meer aanvragen dan vorig jaar: ongeveer 700 aanvragen zijn
goedgekeurd.
Dat betekent dat 700 huishoudens een bedrag ontvangen van gemiddeld ca. € 175 euro.
Het bedrag dat mensen ontvangen is afhankelijk van de gezinssituatie.
De komende weken gaan veel vrijwilligers op pad om te zorgen dat het
vakantiegeld bij de mensen komt. Dit doen we zorgvuldig, in lijn met de
geldende hygiënemaatregelen.
Een groot compliment is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die veel
werk hebben verzet om deze actie weer tot een succes te maken.