De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 28 juni 2020 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg

Organist:      Wilco Veldkamp

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 33: 1, 2 en 8 “Kom nu met zang en roer de snaren” (via liedboekcompendium)

Bemoediging en Groet

Gebed

Schriftlezing: Psalm 67 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 117d “Laudate omnes gentes” (NLB) (Taizé) (via YouTube)

Schriftlezing: Titus 2: 11 - 15 (uit de NBV)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied: Lied 871: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB) (Nederland Zingt via YouTube

Zegen

Orgelspel

 


 

De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. S. Zijlstra en naar dhr. B. van der Velden.

Voedselbank
De diaconie stopt met de inzamelpunten in de wijk voor de voedselbank.
Vanaf 1 juli kunnen de produkten weer worden ingezameld in de hal van De Hofstad
De Diaconie

Kerkdiensten in De Hofstad
Vanaf 5 juli 2020 starten de kerkdiensten weer vanuit De Hofstad.
Nadere informatie volgt.