De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 30 augustus 2020 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Wilco Veldkamp

In deze dienst nemen wij afscheid van ambtsdragers en worden er ambtsdragers bevestigd en herbevestigd.

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied (staande): “Licht dat ons aanstoot in de morgen” in de uitvoering van Trijntje Oosterhuis (via YouTube)

Bemoediging en groet

Gebed

Woorden van genade en leven: Romeinen 12: 3 - 13 (uit de NBV)

We luisteren naar het lied “Wij delen” (Kerk in Actie lied, via YouTube)

Schriftlezingen: Psalm 133 en Psalm 134 (uit de NBV)

We luisteren naar Opwekking 698 “Nooit meer alleen” (via YouTube)

Verkondiging


We luisteren naar Lied 913: 1, 2 en 3 “Wat de toekomst brengen moge” (NLB) (De organist speelt dit lied en de tekst kunnen we vanaf de schermen met ons hart “meezingen”)

Afscheid aftredende ambtsdragers

Dankgebed

We luisteren naar het lied “De steppe zal bloeien” in de uitvoering van Trijntje Oosterhuis (via YouTube)


Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze broeders bevestigd en herbevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.

We luisteren (staande) naar Psalm 134: 1 en 3 “Gij dienaars aan de Heer gewijd” (NLB) (De organist speelt dit lied en de tekst kunnen we vanaf de schermen met ons hart “meezingen”)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging collecten

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB) (De organist speelt dit lied en de tekst kunnen we vanaf de schermen met ons hart “meezingen”)

Heenzending en zegen

OrgelspelDe bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. H. Gerrits en naar mevr. M. Goedhart.

Inleveren kopij Herfst -/ startnummer De Hofstedeling
Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start. Kopij voor het Herfst/startnummer kan worden ingeleverd. Uw , jouw bijdrage kunt u inleveren t/m uiterlijk woensdag 9 september. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast dank!
De redactie

Gift voor Beiroet
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.
De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.
Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Doneer hier uw bijdrage voor de slachtoffers
“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.
Dreigend tekort aan voedsel
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over.
Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”

Veel hulp nodig
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd.
Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd.
Nationaal directeur Maher Hajj vertelt: "Alle ramen zijn beschadigd, er ligt overal glas en de houten structuur is kapot. Ook het vocational training centre naast het jongerencentrum is beschadigd, al het glas is gebroken.
Daarnaast zijn het kantoor en de ruimte waar kansarme jongeren een opleiding tot timmerman volgen zwaar gehavend.”

Dit doet Kerk in Actie met uw geld
Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Hulp bieden bij het herstel van gebouwen van NEST, MECC en het jongerencentrum van Youth for Christ.

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet'

Of met deze QR code die door de diaconie is aangemaakt.