De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 6 september om 10.00 uur in De Hofstad

Thema: ‘ dit (kerk)huis, herberg en oase onderweg ..!’

Voorganger: Egbert Fokkema uit Twello Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Stil gebed

Introïtuslied uit ‘dat geloof ik’ op melodie Lied 273 (tekst André Troost)

Onze hulp en Groet

Zingen: Psalm 134 vs 2 en 3 (NLB) ook als Klein Gloria (korte intro EF):

Toelichting op het gekozen thema

We bidden om Gods ontferming , af te sluiten met het zingen (door voorganger) uit de bundel ‘Geroepen om te zingen’ lied 18 vs 2, melodie Lied 675 (Geest van hierboven…)

Glorialied: 126a vs 1 en 2 (plus refrein) (NLB)

Gebed bij de opening van de Schrift: voorganger zingt dit gebed met de tekst van Lied 56 uit de bundel ‘tegen het donker’ van Sytze de Vries op de melodie van Gez. 146 (LvK 1973)

Lezing uit het O.T. : Psalm 84 (BiGT)

Zingen: ‘dit huis, een herberg onderweg…’ melodie: Psalm 84

N.T.- lezing: Lucas 10 vs 29-37

Zingen: Lied 320: 2 en 3 (NLB)

Verkondiging

Orgelimprovisatie Bert Riphagen

Zingen: Lied 102 uit Zangen van zoeken en zien’ vs 1, 2 en 3, melodie Lied 487 (LvK): ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht.’.

Dankgebed en voorbeden (gemeente kan nu opgeven waarvoor (ook) gedankt en gebeden kan worden.

Slotlied: 871 vs 1, 3 en 4 (via YouTube, Nederland Zingt)

Zegen, af te ronden met Lied 425 (NLB) (voorganger)

 De bloemen
worden vandaag met een groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. B. Braad en naar de fam. W. van de Hel.

Een vrolijke start op startzondag 13 september!
Misschien is uw, jouw nieuwsgierigheid nu gewekt. En dat is ook zeker de bedoeling! Want vanaf 09.15 uur bent u van harte welkom op het voorplein van De Hofstad. Nadat eerst uw naam is gecheckt of u zich heeft aangemeld, (op de welbekende manier via Scipio-app of telefoon, -reserveren is dus verplicht -) kunt u genieten van een lekker vers bakje koffie of thee met iets lekkers erbij. Wij verzoeken u op de aangegeven gemarkeerde plaatsen te gaan staan (zitten kan ook) en de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen. Dit alles natuurlijk vanwege de veiligheidsmaatregelen i.v.m. het Corona-virus. Wij hopen op een zonnetje, dat zal het geheel nóg vrolijker maken. Hiermee komt het nieuwe jaarthema ‘Het goede leven’ aangereikt door PKN-Nederland, helemaal tot uiting! In een vroeg stadium is de voorbereidingsgroep vertegenwoordigd door leden uit onze wijkgemeente zoals de diaconie, het pastoraat, de jeugd, de communicatie en taakgroep Vieren en Gemeente bij elkaar geweest om een eerste opzet te maken. Met elkaar willen wij het jaarthema ‘Het goede leven’ het komende seizoen handen en voeten geven. Ds. Albert Roodenburg is de voorganger in deze dienst, waarin tijdens deze dienst het jaarthema officieel van start gaat.
Zo tussen 09.45 uur en 09.55 uur wordt u druppelsgewijs conform de richtlijnen van het Gebruiksplan naar binnen geleid. Mocht het regenen, dan bent u gelijk met uw bakje koffie of thee die u kunt ophalen in de hal, welkom in de kerkzaal. Het programma verandert dan wat, maar het wordt er dan zeker niet minder vrolijk door.
Wij hopen u graag te ontmoeten!
Voorbereidingsgroep Startzondag

Voedselbank
In de maand september is gekozen voor zoet broodbeleg zoals jam, chocopasta, hagelslag, appelstroop etc. (geen pindakaas).
Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?
Hartelijk dank,
de diaconie