De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 1 november 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. Albert Roodenburg            Organist: Bert Riphagen

 

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 98 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (via YouTube)

Bemoediging en Groet

Gebed

Woorden van genade en leven

We luisteren naar Lied 722: 1, 2 en 3 “Uw stem, Heer, hebben wij gehoord” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

We luisteren naar Lied 288 “Goedemorgen, welkom allemaal” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 25: 1 - 13 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 751: 1, 2, 3, 4 en 5 “De Heer verschijnt te middernacht” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Wij gedenken mevr. Tine Roskam - Konterman en mevr. Jenny Harwig - Franken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied “Ik zal er zijn” van Sela (via YouTube)

Zegen

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
Fam. B. Kruit en naar mevr. G. Tamboer.

 

Voedselbank
In de maand november is gekozen voor zoet broodbeleg zoals muisjes, jam, chocopasta, hagelslag, appelstroop etc. (geen pindakaas).
Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?
Hartelijk dank, de diaconie

 

Inzameling Dankdag 2020
De diaconie wil dit jaar op de zondag na Dankdag producten inzamelen voor de Voedselbank.
Een extra gift, naast de maandelijkse inzameling, is van harte welkom.
Gevraagd is om zoet broodbeleg, zoals muisjes, hagelslag, chocopasta, Duo Penotti. Geen pindakaas.
Een gift aan de Voedselbank is ook zeer welkom:
Rekeningnummer NL65 RABO 0119 0766 67 ten name van St. Voedselbank Apeldoorn
Doet u mee? Alvast hartelijke dank, de diaconie.