De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 29 november 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg       Organist: Bert Riphagen         M.m.v.: Reik Heusinkveld (Trompet)

Orgelspel

 

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 25a: 1 en 2 “Mijn ogen zijn gevestigd” (NLB)

Bemoediging en Groet

De eerste Adventskaars wordt aangestoken

Gebed

Woorden van genade en leven

We luisteren naar Lied 463: 1, 3, 6, 7 en 8 “Licht in onze ogen” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

We kijken naar een filmpje van de zandtovenaar bij het project van de Kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 119: 105 - 112 (uit de NBV)

We luisteren naar Psalm 119: 39 en 40 “Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 8: 12 - 20 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 653: 1, 4 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” (NLB)

Verkondiging

Stilte

Muzikaal intermezzo

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 439: 1 en 4 “Verwacht de komst des Heren” (NLB)

Zegen

Orgelspel

 De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Mevr. A. Bogerd en naar mevr. P. van den Broek.

 

GEEN INNAME GOEDEREN
Het bestuur van de Kringloopwinkels heeft besloten om in de maanden december en januari geen goederen in te nemen en op te halen!
Zo krijgen we o.a. de tijd en ruimte om het magazijn op te ruimen en te herinrichten!
De laatste mogelijkheid voor u om nog goederen in te leveren is donderdagavond 26 november tussen 19.00 - 20.30 uur!
LET OP!! We nemen niet alles aan en er wordt bij de deur gesorteerd.
De eerste mogelijkheid in 2021 is: donderdag 4 februari!
Namens het bestuur, Ben v/d Velden

 

Voedselbank
In de maand november is gekozen voor zoet broodbeleg zoals muisjes, jam, chocopasta, hagelslag, appelstroop etc. (geen pindakaas).
Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?
Hartelijk dank, de diaconie

Kerstherbergen 2020
De Kerstherbergen bieden ook dit jaar de gelegenheid het feest van licht en warmte te vieren. Door corona zal het dit jaar echter conform de richtlijnen in een aangepaste vorm plaatsvinden: alleen voor vaste bezoekers en dat in meerdere shifts.
De Kerstherberg draait op goede wil, vrijwilligers en giften. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dat kan!
Steun de Kerstherbergen met een gift. Met € 7,50 zorgt u al voor soep, lekkere hapjes, en voor koffie of thee met iets lekkers erbij voor een bezoeker. Zo maakt u het mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherbergen ook dit jaar in aangepaste vorm kunnen doorgaan.
Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn.
Bij voorbaat dank!
Kerstherberg ‘De Herberg’– centrum Apeldoorn
Kerstherberg ‘de druif’– De Maten, Apeldoorn