De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 6 december 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Dick Luijmes Organist: Wilco Veldkamp

Orgelspel

 

Mededelingen
Stilte


INTREE
We luisteren naar psalm 80: 1 en 3 "God van Jozef / god der heerscharen" (NLB)
Bemoediging & groet
We luisteren naar psalm 80: 7 "dan zullen wij" (NLB)


Aansteken van de adventskaarsen waarbij uitleg van het Adventproject
We luisteren naar 439: 1 "Verwacht de komst" (NLB)


WOORD
Gebed
Filmpje van De Zandtovenaar


1e schriftlezing Genesis 1: 1 – 5 (NBV)
We luisteren naar gezang 125: 2 en 3 "wortel Isaï, Gij Oriënt" (Liedboek voor de Kerken)


2e schtiftlezing Johannes 1: 19 – 30 (NBV)
We luisteren naar 528: 1 en 3 "omdat Hij niet / God van God" (NLB)


Verkondiging I


Meditatief orgelspel


Verkondiging II


We luisteren naar 445: 1 "De nacht is" (NLB)


ANTWOORD
aandacht voor de collecten


Gedachtenis van mw. Veldhoen
tranendoek, waaronder wordt gespeeld 834: 3 "Wees gij de zon" (NLB)

Gedachtenis van mw. Veeneman – Rietberg
tranendoek, waaronder wordt gespeeld 766: 1 "Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen" (NLB)


Gebeden
We luisteren naar 445: 3 en 4 "Hoevele zware / God lijkt wel" (NLB)


ZENDING en ZEGENING
Zegen


Orgelspel

l

 De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. J. Hengst en naar de fam. M. Bot.

 

Voedselbank
In de maand december vragen wij u om potten jam voor de Voedselbank.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie

 

Dicht bij het Licht!
Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van advent en Kerst.
De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool.
In dit project- van Bijbelbasics- klinkt het goede nieuw met Kerst: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1). Wat betekent het dat Jezus Zichzelf in het Johannes-evangelie het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht?
Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst gaat het steeds over het licht:

2e advent: Het eerste dat God heeft gemaakt is het licht. God houdt van het licht, Hij vindt het mooi en goed. Maar de mensen vertrouwden God niet, daardoor werd het donker in de wereld.

Tijdens de dienst kijken we naar filmpjes van De Zandtovenaar en luisteren we daarbij naar het projectlied: “Kijk maar naar mij”. De kinderen hebben een tas met o.a. een Adventskalender en een ‘expeditiekaart’ om de verhalen in het project te volgen thuis gekregen. Ook krijgen ze iedere week informatie via de mail toegestuurd om zo ook het project thuis te kunnen volgen.
Op 13 december zal er gedurende de dienst op zondagochtend een viering voor de kinderen van de kindernevendienst zijn. Zij hebben hierover bericht gekregen.
Van de kindernevendienst