De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 20 december 2020 (4e Advent) om 10.00 uur in De Hofstad

       Deze dienst wordt zonder bezoekers live uitgezonden via YouTube en de Kerkradio Apeldoorn    

           Thema: ‘een licht dat je aansteekt voor een ander verlicht ook je eigen pad…’

Voorganger: Egbert Fokkema       Organist: Marc Woning           Lector: Marjanne Freriks

Orgelspel

 

Vóór de dienst kijken en luisteren we naar: ‘o kom, o kom Immanuël’ (interkerkelijk lied van eenheid)
gezongen door tientallen zangers uit verschillende kerken en gemeenten (via YouTube).

Woord van welkom
Stil gebed
Onze Hulp en Groet

Intochtslied 287: 1 en 2 (NLB)

Adventskaarsen worden aangestoken.

We kijken naar een filmpje van de zandtovenaar bij het project van de Kindernevendienst

We luisteren naar Lied 221: 1 en 2 (NLB)

Toelichting thema en Hartversterker

Nodiging en opdracht: We luisteren naar Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5, telkens met refrein (NLB)

We lezen uit Gods Woord: Jesaja 9 vs 1-3, Matteüs 5 vs 14-16 (NBV)

We luisteren naar Lied 838: 1 en 2 (NLB)

Schriftlezing: Handelingen 2: 43-47 (NBV)

We luisteren naar Lied 276: 1 en 3 (NLB)

Overdenking

We luisteren en kijken naar ‘De Kast’: Syb van der Ploeg, "Overal was vrede" (via YouTube)

Dankgebed en voorbeden* verzoeken kunnen ook digitaal van tevoren worden ingediend bij de voorganger: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toelichting bij de inzameling van gaven. In dankbaarheid delen we met hen die behoeftig zijn. Op verschillende wijzen.

Orgelspel : melodie Lied 182 uit Zangen van zoeken en zien: Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede, die bij ons blijft (3x)

Dankwoord

We luisteren naar het Slotlied 723: 1 en 2 (NLB)

Zegen

Orgelspel

 


 

Diensten zonder kerkgangers
Het (verbreed) moderamen besloot dat vanaf nu tot in elk geval 17 januari 2021 alle diensten online zullen zijn, op het gebruikelijke tijdstip en vanuit de kerkzaal.
De morgendiensten vanuit De Hofstad kunt u ontvangen op YOUTUBE. Door te klikken op KerkTV de Hofstad komt u direct op de juiste pagina terecht.
U kunt de dienst ook beluisteren via de Kerkradio. Klik hiervoor op Kerkradio Apeldoorn. Meer informatie vindt u op de website en de Nieuwsbrief.

 

Handje hulp
In deze moeilijke abnormale tijden en dan ook nog aan het eind van het jaar, met al die feestdagen voor de boeg en een heel veel winkels gesloten kan er altijd een beroep gedaan worden op HANDJE HULP.
Durft u of kunt u het huis niet uit door omstandigheden of om wat van reden dan ook of heeft u even wat kleinschalige hulp nodig of moet er even een boodschapje gedaan worden bel of mail dan even een van onderstaande adressen en we proberen het te regelen.
We zijn er om elkaar te helpen niet waar ( is ook een liedje van gemaakt )
Ans Ditzel tel. 06 51576669
Gert Buitenhuis 06 25161632
Of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.