De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 10 januari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Eldering-Schenkel               Organist: Marc Woning Koster:

Orgelspel

Woord van welkom
Stil gebed

We luisteren (of zingen thuis mee) naar lied 150a 1, 2, 3 "Geprezen zij God" (NLB)

Votum en groet

Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Thuis: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorg: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Thuis: en nooit laat vallen

We bidden en roepen om Gods ontferming
Na de woorden zo roepen wij "Heer ontferm u"

We luisteren naar Loflied 302: "God in den hoog" (NLB)

Gebed om Gods aanwezigheid in zijn Woord (kerk Finsterwolde samenzang, via YouTube)

Schriftlezing Jesaja 55 vers 1-5 (NBV)

We luisteren naar lied 382: 1 "O alle gij dorstigen" (NLB)

Schriftlezing Matheus 3 vers 13 – 17 (NBV)

We luisteren naar lied 538: 2 (NLB)

Verkondiging

We luisteren lied 807: 1, 3, 5 (NLB)

Inzameling der gaven

Dienst van de gebeden en aansluitend het onze vader

Slotlied 425 "Vervuld van uw zegen" via YouTube

Uitzending en zegen.

OrgelspelVoedselbank
In de maand januari vragen wij u om potten jam en appelstroop voor de Voedselbank.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie

Digitale collecte
Sinds 1 december 2020 bestaat de mogelijkheid binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn om via de collecteapp Appostel op uw telefoon of tablet deel te nemen aan de collecten in uw kerk. Voor nadere informatie over Appostel zie onze website.
U kunt ook via uw PC of laptop digitaal deelnemen aan de collecten die iedere zondag worden gehouden tijdens de erediensten. U kunt net als u gewend bent in het kerkgebouw geven aan de 1e diaconale collecte en de 2e collecte voor Kerk en de 3e collecte is de uitgangscollecte. De collecten die u geeft van woensdag tot en met dinsdag tellen mee met de collecteopbrengst van de tussenliggende zondag.
Aan betaling via ideal zijn bankkosten verbonden. Vandaar dat het de voorkeur heeft dat u een account aanmaakt en een bedrag opwaardeert en via het betaaltegoed aan de collecten deelneemt. Dit is vergelijkbaar met de aanschaf van collectebonnen en ook het opgewaardeerde betaaltegoed is aftrekbaar als gift bij de inkomstenbelasting.
Heeft u vragen over het digitaal collecteren neem dan contact op met één van uw diakenen of kerkrentmeesters of stuur uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Henk van Bergeijk)
Klik op de collectezak om digitaal aan de collecte deel te nemen en reken af via uw betaaltegoed of via een idealbetaling bij uw bank.

Oproep Kerkbalans 2021
Op 15 januari 2021 start de Actie Kerkbalans 2021 onder het motto “Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.
De Coronaregels nopen ons om de Actie Kerkbalans 2021 uit te voeren met een minimum aan contact met onze leden. U als gemeentelid kunt helpen de Actie Kerkbalans 2021 coronaproof te maken.
Hebt u nog geen gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid om uw toezegging voor 2021 digitaal door te geven, dan vraagt de commissie geldwerving van De Hofstad dat alsnog te doen. Dat kan ook tijdens de Actie Kerkbalans 2021.
Door uw toezegging digitaal te doen, vermijden we het risico op besmetting en overdracht van het corona virus. U kunt uw toezegging digitaal kenbaar maken via het volgende webadres: https://pkn-apeldoorn.nl/bijdragen/
Wilt u uw toezegging voor 2021 digitaal doorgeven, maar lukt het u niet of hebt u geen beschikking over apparatuur om dit doen neem dan contact op met de commissie geldwerving van De Hofstad.
Dat kan door een mail te sturen naar het email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of anders telefonisch contact met mij op te nemen na 18:00 op telefoonnummer 06-23207869.
Namens de commissie geldwerving De Hofstad,
Jan Beeuwkes