Afdrukken
Hits: 296

Liturgie voor de Eredienst op zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. Albert Roodenburg              Organist: Wilco Veldkamp

 

Orgelspel

Woord van welkom namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 149: 1 en 3 “Halleluja! laat opgetogen” (NLB)

Bemoediging en groet

We luisteren naar Gezang 314: 1, 3 en 4 “Gij die gelooft, verheugt u samen” (Liedboek voor de Kerken)

Inleiding op het thema van de Week van Gebed voor de eenheid

Gebed

We luisteren naar Lied 459 “Lees je Bijbel, bid elke dag” (Evangelische Liedbundel)

Schriftlezing: Psalm 103: 1 - 22 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 17 (uit de NBV)

Verkondiging

Stilte

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB) (via YouTube)

Zegen

We luisteren naar Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:

Mevr. J. Hofman en naar mevr. A. Bosman

 

Voedselbank
In de maand januari vragen wij u om potten jam en appelstroop voor de Voedselbank.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie  

 

Van de commissie Kerkbalans 2021
Op 9 november 2020 is door de kerkrentmeesters een uitnodiging verstuurd aan alle leden van de gemeente, waarvan het e-mailadres bekend is over het digitaal toezeggen voor de Actie Kerkbalans 2021.
Uit reacties van een aantal gemeenteleden is gebleken dat de uitnodiging voor Actie kerkbalans 2021 is binnengekomen in de map ongewenste e-mail (spam mail).
Mocht u alsnog digitaal willen toezeggen, maar ondervindt u problemen bij het doorgeven van de toezegging. Neem dan bij voorkeur via de mail contact op met de leden van de commissie geldwerving door een bericht te sturen naar het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of anders telefonisch contact op te nemen met Jan Beeuwkes, telefoonnummer 055-5425646.
Namens de commissie Geldwerving
Jan Beeuwkes